Презентація "Державний лад"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Державний лад"
Слайд #1
Презинтація учениці 10 класу Запорізької гімназії №93Короткової Христини
Державний лад


Слайд #2
Види і загальна характеристика форм правління


Слайд #3
Форма державного правління –це спосіб організації верховної влади, який визначає :
систему її найвищих органів;
порядок їх формування;
особливості розподілу повноважень між ними;
взаємовідносини з населенням держави.


Слайд #4
Форми державного правління:
Республіка;
Монархія.


Слайд #5
Республіка


Слайд #6
Ознаки:
верховні органи державної влади обираються на певний термін;
окреслені закони їх повноважень;
поділ влади на законодавчу,виконавчу і судову.


Слайд #7
Характеристика:
існування одноосібного і колегіального глави держави — президента і парламенту.
Виборність на певний термін голови держави і інших верховних органів державної влади.
Юридична відповідальність голів держави.


Слайд #8
Влада парламенту: законодавча


Слайд #9
Влада президента: виконавча
У випадках, передбачених конституцією, має право представляти і виступати від імені держави.


Слайд #10
Республіканські форми правління:
Президентська;
Парламентська;
Парламентсько-президентська;
Президентсько-парламентська.


Слайд #11
Президентська республіка


Слайд #12
Ознаки:
Державна влада здійснюється шляхом надання президенту великого кола повноважень;
передбачає з'єднання в руках президента повноважень глави держави і глави уряду.


Слайд #13
Характеристика:
чіткий поділ законодавчої, виконавчої та судової гілок влади
президент — глава держави і виконавчої влади;
президент обирається непарламентським способом;
президент не має права розпуску парламенту;
принцип парламентської більшості при формуванні уряду не діє;
політична відповідальність уряду перед парламентом відсутня;
президент одноосібно керує виконавчою владою, посада прем'єр-міністра не передбачається;
президент несе відповідальність тільки в порядку імпічменту і може бути усунутий з посади.


Слайд #14
Влада президента: виконавча
Не несе відповідальності перед парламентом;
позбавлений права розпуску парламенту;
президент самостійно, з мінімальною участю парламенту, формує «уряд»;
джерело законодавчої ініціативи;
Нормотворчий орган;
Має право вето;
може відправити уряд у відставку.


Слайд #15
Влада парламенту: законодавча
діяльність поставлена в залежність від президента;
Можуть змінювати і відхиляти законодавчі пропозиції президента;
здійснюють контроль над діяльністю виконавчого апарату державної влади;
комітетах парламента наділені значними ревізійними, контрольними і розслідувальними повноваженнями.


Слайд #16
Парламентська республіка:


Слайд #17
Ознаки:
Парламент, як повноправний орган, формує політично відповідальний перед ним уряд
обирає президента;


Слайд #18
Характеристика:
президент обирається або парламентом, або колегією, спеціально сформованої для його обрання з обов'язковою участю членів парламенту (ФРН, Індія), тобто його влада похідна від парламенту;
політична відповідальність уряду перед парламентом, а не перед президентом, недовіра голові уряду тягне за собою відставку всього уряду.
Вона покладена на главу уряду;
президент не може на власний розсуд відправити у відставку главу уряду, але за рекомендацією голови уряду може відправити у відставку будь-якого члена уряду;
в законодавчій області президент парламентської республіки наділений правом законодавчої ініціативи, погодженої з урядом;
Без контрасігнатури (підпису прем'єр-міністра)акти президента недійсні.
У парламентській республіці ключова фігура в державі — голова уряду.


Слайд #19
Влада парламенту: законодавча
Обирає президента;


Слайд #20
Влада президента: глава держави
президент не несе відповідальність за діяльність уряду.
Призначає главу уряду з числа лідерів партії чи коаліції партій, які мають більшість місць у парламенті або його нижній палаті.


Слайд #21
Влада уряду : виконавча
має всі необхідні державно-владні повноваження для здійснення урядової політики;


Слайд #22


Слайд #23
Парламентсько-президдентська республіка:


Слайд #24
Ознаки:
додержання конституції, незалежності й територіальної цілісності.
Компетенційна перевага парламенту у формуванні уряду;
Юридична відповідальність уряду перед парламентом;
 глава держави має право розпуску парламенту за певних конституційно визначених підстав;
складання повноважень перед новообраним парламентом;
Наявність інституту «контрасигнатури»;
президент має право законодавчої ініціативи, відкладального вето й видання актів, які мають силу закону;


Слайд #25
Ознаки:


Слайд #26
Президентсько-парламентська республіка:


Слайд #27
Монархія


Слайд #28
Ознаки:найвища державна влада:
Повністю або частково належить спадковому монарху.


Слайд #29
Монархічні форми правління:
Абсолютна монархія;
Теократична монархія;
Виборна монархія;
Парламентська монархія:
Дуалістична монархія;
Конституційна монархія.


Слайд #30
Абсолютна монархія


Слайд #31
Ознаки:
верховна влада належить одній особі;
Найвищій ступінь централізації влади.


Слайд #32
Характеристика:
Великий бюрократичний апарат влади;
Посилення карних органів;
Формування професійної армії;
Розпуск станово-представницьких органів.


Слайд #33
Абсолютні монархії:


Слайд #34
Теократична монархія:


Слайд #35
Ознаки:
політична і духовна влада зосереджена в руках церкви.


Слайд #36
Виборча монархія


Слайд #37
Ознаки:
новий монарх після припинення повноважень попереднього обирається парламентом, членами монаршої родини або іншим спеціальним органом


Слайд #38
Конституційна монархія


Слайд #39
Ознаки:
У деяких, або у всіх сферах державної влади монарх не володіє верховними повноваженнями.
 статус монарха обмежений не лише формально-юридично, а й фактично.


Слайд #40
Парламентська монархія:
Дуалістична;
Конституційна.


Слайд #41


Слайд #42


Слайд #43
Дуалістична монархія


Слайд #44
Ознаки:
поряд з монархом функціонують парламент і уряд.


Слайд #45
Влада монарха: виконавча.
Глава держави особисто формує уряд, який відповідальний перед монархом;
монарх має право вето на закони, які приймає парламент.
обмежена конституцією;
керує збройними силами, призначає членів парламенту;
видає надзвичайні укази, що мають силу закону, накласти вето на рішення парламенту.
має право розпустити парламент.
певний час може керувати державою одноособово.


Слайд #46
Характеристика:
перевага залишається за монархом і його оточенням;
Політичний режим, зазвичай, носить авторитарний характер;


Слайд #47
Владу парламенту: законодавча
Сильно обмежена загрозою розпуску;
Може обмежувати владу монарху і уряду;
формується на основі загальних виборів. 


Слайд #48


Слайд #49


Слайд #50


Слайд #51


Слайд #52