Презентація "Демократія"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Демократія"
Слайд #1
Демократія
Презентаціяз правознавстваучениці 9-Б класугімназії №179Жукової Сабріни


Слайд #2
1. Демократія у житті українського суспільства
Демократія - це народна форма правління.
Демократична держава має гарантувати й забезпечувати реальну рівність усіх громадян перед законом, реалізацію проголошених прав і свобод. Ці права закріпленні у Конституції.


Слайд #3
Демократична держава забезпечує існування різних форм власності, свободу діяльності політичних й інших об'єднань, розмаїття політичного життя (плюралізм).
У демократичній державі забезпечується верховенство права та незалежність правосуддя.


Слайд #4
У демократичному суспільстві народ бере участь в управлінні державою 2 основними шляхами:
Форми демократії
Пряма демократія (безпосередня)
Представницька демократія
Громадські слухання
Вибори
Референдум
Загальнонародне обговорення законопроектів
Збори виборців
Діяльність органів місцевого самоврядування
Діяльність Верховної Ради України


Слайд #5
Конституція України надає право громадянам брати участь у голосуванні на референдумі та виборах народних депутатів, депутатів органів місцевого самоврядування та Президента України.Але громадяни мають досягти 18 років


Слайд #6
2. Самоврядування
Самоврядування - це забезпечення управління своїми справами самостійно, без стороннього втручання.
В Україні самоврядування діє всюди:1) У селищах та мустах створюються органи місцевого самоврядування - ради.2) Органи самоорганізації населення - будинкові, квартальні, вуличні комітети. 3) У навчальних закладах, тощо.


Слайд #7
3. Громадські організації в демократичному суспільстві.
У 36 та 37 статтях Конституції України сказано, що :а)Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації.б)Ніхто не може бути примушеним до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичної партії.в)Усі об'єднання громадян рівні перед законом.г)Забороняється утворення партій, які посягають на права та свободи людей, дії яких спрямовано на ліквідацію незалежності України, тощо.


Слайд #8
Партії - це об'єднання громадян, які ставлять перед собою політичні завдання, боротьбу за владу. Членами партії можуть бути лише повнолітні громадянини України, але право на участь у громадських організаціях мають як дорослі, так і діти.
Зараз в Україні діє понад 150 політичних партій.


Слайд #9
Дякую за увагу!