Презентація "Дієприслівник"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Дієприслівник"
Слайд #1
Дієприслівник
Особлива незмінна форма дієслова,що позначає додаткову дію, яка супроводжує іншу та відповідає на питання що роблячи? що зробивши?
У реченні найчастіше пов'язаний з дієсловом присудком і є обставиною.


Слайд #2
Ознаки від:
Дієслова:
час(теп. і майб.);
вид(док. і недок.).
Прислівника:
незмінність;
залежність від присудка;
значення обставини.


Слайд #3
Дієприкметниковий зворот
Це дієприслівник з залежними від нього словами. У реченні є обставиною. Підкреслюється пунктиром з крапкою. На письмі виділяється комами. Але,якщо звороти стоять після дієслів і є фразеологізмами, їх комами не виділяють.


Слайд #4
Творення дієприслівників
Доконаний вид
Мин.час: основа інфінітива + суфікси –вши- -ши-
Недоконаний вид
Мин.час: основа інфінітива + суфікси -вши- -ши-.
Теп.час: основа теперішнього часу + суфікси –учи- -ючи-
-ачи- -ячи-


Слайд #5
Послідовність розбору, як форми дієслова
дієприслівник,значення, питання;
постійні морфологічні ознаки;
синтаксична роль.


Слайд #6
Не з дієприслівниками
Разом:
тільки ті, які без не не
вживаються.
Окремо:
в усіх інших випадках.


Слайд #7