Презентація "Стилі в образотворчому мистецтві"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Стилі в образотворчому мистецтві"
Слайд #1
Стилі в образотворчому мистецтві


Слайд #2
Образотво́рче мисте́цтво — мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).


Слайд #3
Бароко
Баро́ко  ( фр. baroque — перлина неправильної форми) — стиль у європейському мистецтві (живопису, скульптурі, музиці, літературі) та архітектурі кінця 16 — кінця 18 ст.
За естетичним визначенням, бароко — стиль, що виникає на хвилі кризи гуманізму і народження маньєризму. Він висловлює бажання насолоджуватись дарунками життя, мистецтва і природи. 


Слайд #4
Представники стилю бароко та їхні роботи


Слайд #5
П'єтро да Кортона
«Мадонна з немовлям та святими»
«Мучеництво Св. Лаврентія»
Плафон палацу Барберіні


Слайд #6
Мікеланджело Мерізі да Караваджо
Хворий Вакх
Юнак з кошиком фруктів
Картярі-шулери


Слайд #7
Класицизм
Класици́зм (від лат. classicus — зразковий) — напрям в європейському мистецтві, який уперше заявив про себе в італійській культурі XVI - го ст. Найбільшого розквіту досягає у Франції (XVII ст.).
Для класицизму характерна орієнтація на античну літературу, яка проголошувалася ідеальною, класичною, гідною наслідування. У виробленні своїх загальнотеоретичних програм, особливо в галузі жанру і стилю, класицизм спирався і на філософію раціоналізму.


Слайд #8
Представники класицизму та їхні роботи


Слайд #9
Ан-Луї Жироде де Русі-Тріозон
« Придушення французами повстання в Каїрі 26 жовтня 1798 р.»
«Патріот Гіппократ відмовляє посланцям Персії»


Слайд #10
Жак-Луї Давід
«Смерть філософа Сократа»
Андромаха тужить заГектором
портрет мадам Тальєн


Слайд #11
Романтизм
Романти́зм (фр. romantisme) — ідейний рух у літературі, науці й мистецтві, що виник наприкінці 18 ст. у Німеччині, Англії й Франції, поширився з початку 19 ст. в Росії, Польщі й Австрії, а з середини 19 ст. охопив інші країни Європи та Північної і Південної Америки. Характерними ознаками романтизму є заперечення раціоналізму, відмова від суворої нормативності в художній творчості, культ почуттів людини.
Визначальними для романтизму стали ідеалізм у філософії і культ почуттів, а не розуму, звернення до народності, захоплення фольклором і народною мистецькою творчістю, шукання історичної свідомості й посилене вивчення історичного минулого, інколи втеча від довколишньої дійсності в ідеалізоване минуле або у вимріяне майбутнє чи й у фантастику.


Слайд #12
Представники романтизму та їхні роботи


Слайд #13
Іва́н Айвазо́вський
Шторм
Бриг «Меркурій»


Слайд #14
Теодор Жеріко
Вільні коні
Паж Мазепа 


Слайд #15
Реалізм
Реалі́зм (лат. realis — «суттєвий», «дійсний», від res — «річ») — стиль і метод у мистецтві й літературі.
У мистецтві й літературі реалізм прагне до найдокладнішого опису спостережених явищ, без ідеалізації.  Популярність реалізму зумовлена загальною доступністю і зрозумілістю його мистецьких засобів, тому його тенденції в українському мистецтві проявлялися за кожної доби, і як стиль він актуальний понині.


Слайд #16
Представники реалізму та їхні роботи


Слайд #17
Тарас Григорович Шевченко
Селянська родина
Катерина


Слайд #18
Микола Миколайович Ґе
Портрет хлопчика-українця 
«Ахіллес оплакує »


Слайд #19
Над презентацією
працювала Шидловська Юлія