Презентація "Реформи освіти"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Реформи освіти"
Слайд #1
Реформи освіти


Слайд #2
Освіта — цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення.
Освітня реформа – це підвищення якості освіти, насамперед через покращення умов вступу до ВНЗ та супутні реформи.


Слайд #3
Право на освіту в наш час підтверджено національними та міжнародними правовими актами, наприклад, Європейською конвенцією про захист прав людини та основних свобод і Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, прийнятим ООН в 1966 році.
Право на здобуття освіти:


Слайд #4
Рівень освіченості населення в різних країнах світу


Слайд #5
Відповідно до Акту про освітянську реформу (1988) період обов'язкової освіти поділяється на чотири «ключові стадії»:
з 5 до 7 років,
із 7 до 11 років
з 11 до 14 років
з 14 до 16 років.
Система освіти Великобританії:


Слайд #6
Сучасна система освіти США включає у собі дошкільні установи, загальноосвітню «всезагальну» школу (повну середню освіту – 12 років навчання) та так звані післясередні навчальні заклади (професійні й вищі).
Система освіти США:


Слайд #7
Освітня технологія — це система засобів, форм і способів організації освітньої взаємодії, що забезпечують ефективне управління і реалізацію освітнього процесу на основі комплексу цілей і певним чином сконструйованих інформаційних моделей освоюваної реальності — вмісту освіти.


Слайд #8