Презентація "Роль конфліктів"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Роль конфліктів"
Слайд #1
Конфлікти
Конфлікти


Слайд #2
Конфлікт (від лат. conflictus – зіткнення, боротьба, ворожі відносини) – це ситуація, в якій кожна зі сторін намагається зайняти позицію несумісну з інтересами іншої сторони.


Слайд #3
Карл Маркс


Слайд #4


Слайд #5


Слайд #6
Причини виникнення конфлікту
це явища, події, факти, ситуації, які передують конфлікту і, при визначених умовах діяльності суб’єктів соціальної взаємодії, спричинюють його.


Слайд #7
Причини конфліктів:
обмеженість ресурсів, які треба ділити;
взаємозалежність завдань;
розбіжності в меті;
розбіжності в уявленнях і цінностях;
розбіжності у манері поведінки і життєвому досвіді;
незадовільні комунікації.


Слайд #8


Слайд #9
Стилі вирішення конфліктів:
конкуренція, 
співробітництво,
компроміс,
уникнення,
пристосування.


Слайд #10
Життя без конфліктів