Презентація "Ринок робочої сили в Україні"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Ринок робочої сили в Україні"
Слайд #1
Ринок робочої силив Україні
Кравець Дмитро


Слайд #2
Актуальність
Однією з найскладніших соціально-економічних проблем в умовах глобальної фінансової кризи є формування національного ринку робочої сили. Вплив кризи супроводжується зростанням рівня та тривалості безробіття, розвитком вимушеної неповної та неформальної зайнятості, нелегальної трудової міграції тощо. Все це різко актуалізує дослідження формування і функціонування ринку робочої сили, причин та наслідків кризової ситуації у сфері зайнятості, а також шляхів її подолання в даних умовах.


Слайд #3
Метою даної роботи перш за все є поглиблений аналіз даної теми, розгляд переваг та недоліків розвитку ринку робочої сили України та можливі шляхи його поліпшення і вдосконалення.
Предметом є діяльність ринку робочої сили,проблеми його формування та стабільного функціонування.


Слайд #4
Об’єктом дослідження виступає населення, яке становить робочу силу. Все населення ми можемо поділити на жінок, чоловіків, дітей, молодь, а також інвалідів, які в більшості випадків теж являються зайнятими.
Завдання – вивчити та дослідити сутність ринку робочої сили, його типи та механізм функціонування, розглянути та оцінити макроекономічне явище ринкової економіки, а саме безробіття: причини та його насліки, а також проаналізувати сучасний стан ринку робочої сили України.


Слайд #5


Слайд #6


Слайд #7


Слайд #8


Слайд #9
Загалом державна політики зайнятості в Україні має базуватися на тому, щоб шляхом правових, економічних і адміністративно-організаційних методів державного регулювання створити умови для максимально можливої зайнятості населення, підвищення продуктивності праці, за рахунок чого забезпечити стале економічне зростання, підвищити добробут і стабільність у суспільстві, а також необхідний захист безробітних та членів їх сімей.