Презентація "Ринкова інфраструктура. СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Ринкова інфраструктура. СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ"
Слайд #1
Ринкова інфраструктура. СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ


Слайд #2
Ри́нкова інфраструкту́ра — це різні установи, підприємства, організації, що обслуговують різноманітні види ринків, створюють сприятливі умови для їхнього ефективного функціонування.
РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА


Слайд #3
біржі
банки
інші фінансово-кредитні посередники
служби зайнятості
ВИДИ РИНКОВИХ ІНФРАСТРУКТУР


Слайд #4
Державна служба зайнятості — спеціальна служба, створена для реалізації політики зайнятості населення і забезпечення громадянам відповідних гарантій на всій території України. Діяльність Державної служби зайнятості здійснюється під керівництвом Міністерства соціальної політики України. 
СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ


Слайд #5
КЛАСИФІКАІЯ СЛУЖБ ЗАЙНЯТОСТІ


Слайд #6
Державний центр зайнятості
Центр зайнятості Автономної Республіки Крим
Обласні, районні, міжрайонні, міські, районні у містах центри зайнятості
Центри професійно-технічної освіти
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості
СКЛАД СЛУЖБИ


Слайд #7
Розробка та здійснення заходів щодо реалізації державної політики зайнятості, які забезпечують зайнятість
Систематичне вивчення процесів, що відбуваються на ринку праці, у сфері професійної зайнятості та професійного навчання, і розробка на цій основі необхідних прогнозів для вироблення і вжиття заходів щодо регулювання ринку праці та зайнятості робочої сили.
Раціональне й ефективне використання державного фонду сприяння зайнятості населення.
Контроль за дотриманням законодавства про зайнятість державними і громадськими органами, підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм власності та господарювання.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ


Слайд #8
Послуги, пов'язані із допомогою у працевлаштуванні, надаються Державною службою зайнятості безоплатно. Діяльність Державної служби зайнятості фінансується з державного фонду сприяння зайнятості.
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ


Слайд #9
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


Слайд #10
Презентаціяз економікина тему: “Ринкова інфраструктура. Служби зайнятості”учениці 9-2 групифінансово-економічного ліцеюЗайвої Ксенії
2014 рік