Презентація "Ринкова інфраструктура. Біржі"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Ринкова інфраструктура. Біржі"
Слайд #1
Ринкова інфраструктура. Біржі


Слайд #2
Ринкова інфраструктура
Ри́нкова інфраструкту́ра — це різні установи, підприємства, організації, що обслуговують різноманітні види ринків, створюють сприятливі умови для їхнього ефективного функціонування.


Слайд #3
Види ринкових інфраструктур
біржі
банки
інші фінансово-кредитні посередники
служби зайнятості


Слайд #4
Біржа
Біржа — організований торгівельний майданчик, на якому відбувається гуртова торгівля товарами абоц інними паперами у вигляді стандартизованих біржових угод.  


Слайд #5
Класифікація бірж


Слайд #6
Види бірж
Залежно від активів якими торгує біржа, їх поділяють на:
товарні
фондові
валютні
ф'ючерсні


Слайд #7
Товарна біржа
Това́рна бі́ржа — організація, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які проводять виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з нимторгівельних операцій.


Слайд #8
Фондова біржа
Фо́ндова бі́ржа — організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.


Слайд #9
Валютна біржа
Валютна біржа — установа, в якій на підставі чинного законодавства здійснюється регулярна й упорядкована торгівля іноземною валютою відповідно до попиту і пропозиції.


Слайд #10
Види операцій валютної біржі
укладання угод з членами біржі на купівлю чи продаж іноземної валюти відповідно до ринкового курсу
визначення ринкових курсів іноземних валют
здійснення розрахунків у національній та іноземній валюті відповідно до укладених на біржі угод
проведення операцій центрального банку щодо підтримки ринкового курсу національної валюти


Слайд #11
Ф'ючерсна біржа
Ф'ючерсна біржа — біржа, торгівля на якій ведеться ф'ючерсними контрактами — контрактами на поставку біржових товарів або цінних паперів у майбутньому.


Слайд #12
Дякую за увагу!


Слайд #13
Презентаціяз економікина тему: “Ринкова інфраструктура. Біржі”учениці 9-2 групифінансово-економічного ліцеюЗайвої Ксенії
2014 рік