Презентація "Предмет та завдання екології. Методи екологічних досліджень"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Предмет та завдання екології. Методи екологічних досліджень"
Слайд #1
1
Тема: Предмет та завдання екології. Методи екологічних досліджень.
Мета: ознайомити з поняттям екології, її предметом та завданнями, розглянути питання про напрями і методи екологічних досліджень.


Слайд #2
2
Структура уроку
Організаційний етап
Вивчення нового матеріалу
Підсумок уроку
Домашнє завдання


Слайд #3
3
Діти! Сьогодні ми з вами почнемо вивчення нового розділу біології, який називається основи екології. Опанувавши його ви дізнаєтесь про основні закономірності дії екологічних факторів на живі організми, основні середовища їхнього існування та їх особливості; а також про особливості та структуру угрупувань цих організмів (природних та штучних) та багато іншого цікавого.


Слайд #4
4
Екологія – це наука про взаємозв’язки живих організмів та їхніх угрупувань між собою та довкіллям, про структуру і функціонування надорганізмових систем.
Екологія є відносно молодою біологічною наукою, вона сформувалася лише в XIX ст. Сам термін “екологія” запропонував німецький вчений Е.Геккель у 1866 році.

Екологія


Слайд #5
5
Предметом екології є різноманітні зв’язки між організмами, їх угрупуваннями та середовищем існування.
Зверніть увагу! Головні завдання екології :
Встановлення закономірностей взаємозв’язків між організмами, х угрупуваннями та умовами довкілля;
дослідження структури та функціонування угрупувань організмів;
розробка методів визначення екологічного стану природних та штучних угрупувань;
спостереження за змінами в окремих екосистемах та біосфері вцілому, прогнозування їх наслідків;
застосування екологічних знань у справі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.
Предмет і завдання екології


Слайд #6
6
Напрями екології
Вчення про Популяційна Біогеоценологія
екологічні екологія
фактори


Слайд #7
7
Напрями екології
Зверніть увагу!
Екологічний фактор – це елемент середовища, що впливає на організм хоча б в одній із фаз його індивідуального розвитку
Популяційна екологія вивчає популяції різноманітних організмів як особливий рівень організації живої матерії (структуру, стан, способи саморегуляції).
Біогеоценологія – це наука про структуру, функціонування, саморозвиток багатовидових угрупувань організмів (біогеоценозів) та біосфери вцілому.
До екологічних наук також належать: екологія бактерій, грибів, рослин, тварин, радіоекологія та ін.
Отже, екологія – це комплексна біологічна наука, яка тісно взаємодіє з багатьма природничими дисциплінами.


Слайд #8
8
Методи екологічних досліджень
Існує багато методів екологічних досліджень. Про них ви детально дізнаєтесь, прочитавши §54 на с.273 і зробивши коротенький конспект прочитаного.
(Приклад конспекту)
Основні практичні методи екології:
методи екологічної індикації;
метод екологічного моніторингу
метод математичного моделювання


Слайд #9
9
Перевір, як ти засвоїв новий матеріал
Що таке екологія?
Що є предметом вивчення екології?
Які головні завдання екології?
Які ви знаєте напрями екологічних досліджень, охарактеризуйте їх?
Які методи застосовують вчені-екологи при дослідженнях?


Слайд #10
10
Домашнє завдання:
Відпрацювати відповідний текст підручника (§54 на с.271-273).