Презентація "Права дитини"

+4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Права дитини"
Слайд #1
Права дитини

Згідно з принципами, проголошеними в Статуті ООН, у Загальній
декларації прав людини та Міжнародних пактах про права людини, кожна
людина має володіти всіма зазначеними у них правами і свободами без
будь-якої різниці за такими ознаками, як раса, колір шкіри, стать,
релігія, політичні або інші переконання, національне або соціальне
походження, майновий стан, народження або інші обставини.
Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини в перший же рік своєї незалежності…


Слайд #2
Всі діти рівні у правах


Слайд #3
Кожна дитина має право на якісну освіту


Слайд #4
Кожна дитина має право на любов і піклування


Слайд #5
Жодна дитина не повинна бути примусово залучена до праці


Слайд #6
Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена


Слайд #7
Жодна дитина не повинна бути об’єктом сексуальних домагань


Слайд #8
Дитина не повинна бути жертвою війни


Слайд #9
Особлива увага дітям без сімей


Слайд #10
Діти мають право на медичну допомогу


Слайд #11
Діти мають право на повноцінне харчування


Слайд #12
Діти мають право висловлювати свої погляди


Слайд #13
Діти мають право на відпочинок та дозвілля


Слайд #14
Діти мають право на свободу совісті та релігї


Слайд #15
Дитина має право на вільне спілкування


Слайд #16
Діти мають право на інформацію


Слайд #17
Особлива увага дітям інвалідам


Слайд #18
Особлива увага дітям-біженцям


Слайд #19
Дякую за увагу
Пам’ятайте, що кращий спосіб зробити дітей хорошими – це зробити їх щасливими.
Оскар Уальд