Презентація "Полікультурність"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Полікультурність"
Слайд #1
ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ
Підготували:учениці 11-А класуПономаренко Дарина і Телеш Олена


Слайд #2
Особливістю ХХІ століття є тенденція до формування полікультурного простору в умовах глобалізаційно-інформаційних змін суспільства.


Слайд #3
рівноправність етнокультурних спільнот, рівні умови для їх існування, вивчення, тощо
усвідомлення кожною особистістю своєї культурної ідентичності
міжкультурні взаємини в різних сферах життя
терпимість і толерантність
Основні засади полікультурності:


Слайд #4
З метою розвитку полікультурної компетентності суспільства варто впроваджувати полікультурне виховання.


Слайд #5
Метою полікультурного виховання є створення полікультурної особистості.


Слайд #6
виховання взаємоповаги та толерантного ставлення між представниками різних груп,
формування розуміння і необхідності співпраці між державами
усвідомлення людини, її життя як найвищої цінності ;
формування в учнівської молоді гуманістичного світогляду, культури миру та відмови від насильства
виховувати розуміння прав, свобод і обов'язків, уміння їх реалізовувати і захищати ;
організація пізнавальної діяльності учнів з метою збагачення їх знань про культуру міжнаціональних відносин
накопичення учнями практичного досвіду у сфері спілкування в багатонаціональному колективі
Основи полікультурного виховання:


Слайд #7
Основні риси полікультурної особистості:
толерантність
комунікабельність
повага до цінностей інших культур
обізнаність про інші культурні цінності


Слайд #8
Основним шляхом розвитку полікультурності є збільшення обсягів міжкультурної комунікації


Слайд #9
розвиток міжнародного ринку
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
обмін художнім
досвідом
глобалізація інформаційного поля
пожвавлення політичних зв’язків між державами
розвиток туризму
Інтернет та соціальні мережі
Міжнародні наукові дослідження


Слайд #10
Розвиток міжкультурних комунікацій та полікультурності сприяє створенню сучасної загальнолюдської культури


Слайд #11
Сучасна загальнолюдська культура заснована на загальнолюдських цінностях, русі захисту прав особистості, гуманізмі, творчому розвитку особистості, поширенні наукового знання і
передових технологій, взаємозбагаченні національних культур, екологічному ставленні до життя й навколишнього середовища.


Слайд #12
рівноправність всіх культур, розвиток їх як цілісності
толерантність до представників різних груп, їх цінностей і поглядів
Полікультурність VS Етноцентризм
сприяння підвищенню етнічної та культурної свідомості
сприяння глобалізації суспільства
можливість розмиття культурних меж та втрати культурної ідентичності
домінування певної культури
розгляд питань з точки зору панівної культури, протиставлення іншим
можливість розвитку упередженості и дискримінації


Слайд #13
Розв’язання проблеми співвідношення національного і загальнолюдського в культурі залежить від конкретної філософської інтерпретації багатьох інших проблем, зокрема від єдності та розмаїття світової історії, сутності суспільного прогресу, природи національного, співвідношення змісту і форми в культурі.