Презентація "Постіндустріальне суспільство"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Постіндустріальне суспільство"
Слайд #1
Постіндустріальне суспільство


Слайд #2
Сучасну епоху характеризують як ядерну, космічну, електронну як етап переходу до інформаційної цивілізації. Це епоха правління знань,інформації і переходу до гармонізації суспільства і природи.
Характеризується надприродними масштабами споживання ресурсів Землі
У господарській сфері щороку використовується понад 3,5 трлн т водних, повітряних, біологічних, мінеральних ресурсів, значна частина яких потрапляє у відходи через украй неефективні технології виробництва


Слайд #3


Слайд #4
Головний виробничий ресурс
інформація
Характер виробничої діяльності
обробка
Технології
наукомістка технологія


Слайд #5
Постіндустріальне суспільство
1. Основний виробничий ресурс
Інформація та знання
2. Характер виробничої діяльності
Глибока обробка предметів природи, створення нових матеріалів, які нерідко за своїми якостями перевищують природні.
3. Характер технології
Науковомістка технологія і якісно нові інформаційно-інтелектуальні технології.
4. Провідна роль в процесі виробництва
Переходить до людини, бо саме вона є носієм інформаційно - інтелектуальної технології.


Слайд #6
Рубіж тисячоліть ознаменувався
переходом до постіндустріального суспільства. Часто його називають інформаційним,
так як інформація починає відігравати провідну роль у всіх сферах життя. Обмін передовими технологіями призвів до появи нових видів енергії, транспорту і нових галузей економіки


Слайд #7
На перший план виходять енергозберігаючі та екологічно чисті технології.
Вчені вважають, що їх використання призведе до переселення населення в сільську місцевість і виникнення промислових будівель-гігантів;
з'являться нові методи лікування хвороб, розшириться використання світового океану і космосу.


Слайд #8


Слайд #9


Слайд #10
Загроза екологічної кризи
Порушення екологічної рівноваги
Забруднення атмосфери
Забруднення вод Світового океану


Слайд #11


Слайд #12
Отже, в теорії постіндустріального суспільства синтезовано ліпші розробки багатьох напрямів розвитку економічних, філософських, соціологічних і політологічних наук як сучасних, так і тих, що мали місце у понад 200-й історії бурхливого розвитку науки, інформації, техніки і технології. Дослідження процесів формування і розвитку цієї теорії переконливо свідчать, що маємо справу не зі звичайною, рядовою концепцією, а з особливою теорією, що інтегрувала багато концепцій і перетворила їх на основі своєї логіки та методології.