Презентація "Система органічного світу і принципи її побудови"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Система органічного світу і принципи її побудови"
Слайд #1
Система органічного світу і принципи її побудови


Слайд #2
Система органічного світу


Слайд #3
Арістотель
►розробив найпершу класифікацію живих об’єктів
►родоначальник зоології
►класифікував 454 види тварин


Слайд #4
Карл Лінней
►розробив першу систему організмів
►уперше сформував поняття вид як “сукупність організмів, подібних між собою, як подібні діти одних батьків, і здатних давати плідне потомство”.
►запропонував позначати види бінарними латинськими назвами (Lepus timidus “заєць боягузливий”)
►створив ієрархічну систему чотирьох супідрядних категорій: вид, рід, ряд і клас


Слайд #5
Штучна система
►грунтується на подібності організмів за одиничними ознаками
►подібність організмів доводять лише за комплексом різноманітних ознак чи даних палеонтології
Природна система
►основана на філогенетичній спорідненості організмів
►подібність організмів доводять за допомогою досліджень мінливості молекулярних структур


Слайд #6
Принципи побудови системи органічного світу


Слайд #7
Принципи:
► І принцип – “будь-яка справжня класифікація є генеалогічною”
► ІІ принцип – ієрархічності
► ІІІ принцип – усі назви й описи таксонів мають подаватися за суворими правилами, прописаними у міжнародних Кодексах біологічної номенклатури


Слайд #8
Імперія
Клітинні
Надцарство
Доядерні
Надцарство
Ядерні
Царство
Археї
Царство
Еубактерії
Царство
Гриби
Царство Тварини
Царство
Рослини


Слайд #9
Царство
Тварини
Підцарство
Одноклітинні
(найпростіші)
Підцарство
Багатоклітинні
Губки
Справжні
Багатоклітинні
Царство
Рослини
Підцарство
Нижчі рослини
(водорості)
Надвідділ
Вищі спорові
Підцарство
Вищі рослини
(судинні)
Надвідділ
Насінні