Презентація "Допит"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Допит"
Слайд #1
Допит
Підготувала: ліцеїст 203 н.в. Бондаренко Оксана


Слайд #2
Допит є найбільш поширеною та водночас одною із найскладніших слідчою (розшуковою) дією. Саме допит є найстарішим джерелом доказів та встановлення факту наявності (чи відсутності) будь-якого злочину.


Слайд #3
Що таке допит
Допит – це слідча (розшукова) дія спрямована на отримання у встановленому законом порядку показань від осіб (свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта) про відомі їм обставини події злочину та інші факти, які мають значення для встановлення об’єктивної істини і забезпечення правильного застосування закону, які фіксуються шляхом складання протоколу.
?


Слайд #4


Слайд #5
Види допиту


Слайд #6
Умови проведення допиту
Процесуальний порядок допиту під час досудового розслідування регламентовано нормами КПК України, дотримання яких є обов’язковим (ст.ст. 224, 225, 226, 227, 232). Недотримання процесуальних правил проведення допиту є порушенням закону.


Слайд #7
Повнолітні особи
Безперервний допит особи
Протягом робочого дня
Неповнолітні особи
Безперервний допит особи
Протягом робочого дня
2 години
8 годин
1 година
2 години


Слайд #8


Слайд #9
Проведення допиту в режимі відеоконференції


Слайд #10
Допит у режимі відеоконференції проводиться у випадках:


Слайд #11
Фіксація результатів допиту


Слайд #12
Потерпілий


Слайд #13
Допит свідка
Свідок – (відповідно до ч.1 ст. 65 КПУ) це фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань.
Обов’язки свідка:


Слайд #14


Слайд #15
Свідоцький імунітет


Слайд #16
Допит малолітньої або неповнолітньої особи


Слайд #17
Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб
КПК України не виокремлює як окрему слідчу дію – очну ставку, проте у ч. 9 ст. 224 КПК зазначається, що слідчий, прокурор має право провести одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях.


Слайд #18