Презентація "Гроші та їхні функції"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Гроші та їхні функції"
Слайд #1
Гроші та їхні функції


Слайд #2
Гро́ші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу.
Вони є засобами нагромадження та платежу.
Деякі національні гроші виконують функції світових.
Що таке “гроші”?


Слайд #3
Гроші як…
Гроші як гроші – це гроші, які дають можливість суб’єктам придбати товари та послуги, які забезпечують реалізацію товарів та послуг.
Гроші як капітал – ті гроші, які дають можливість суб’єктам отримати додатковий дохід.
Формою цінності грошей є їх купівельна спроможність – кількість товарів чи послуг, що можна придбати за одну грошову одиницю.
Маса товарів, які можна купити за одиницю грошей, визначається рівнем їх цін: чим ціни вищі, тим менше товарів можна купити на грошову одиницю, і навпаки.


Слайд #4
В ролі грошей виступали:
раковини молюсків,
пушнина,
худоба,
рисові зерна.
Раковини каури використовували, як гроші. Наприклад, в області озера Чад раб оцінювався в 20-30 раковин каури.
Стародавня історія грошей


Слайд #5
Види грошей :
Банкнота – кредитні гроші, що випускаються центральним банком країни.
Банківський рахунок — бухгалтерський документ, що ведеться в банку, в якому враховується рух коштів клієнта банку.
Електронні гроші – гроші на банківських рахунках, використання яких  є можливим із допомогою електронної техніки.
Вексель – письмове безумовне, нічим не обумовлене зобов’язання боржника сплатити певну суму в заздалегідь обговорений термін і у встановленому місці.
Чек – вид кредитних грошей, що виступає як грошовий документ встановленої форми, який містить безумовний наказ власника рахунку в кредитній установі виплатити держателю чека зазначену суму.


Слайд #6
Види грошей :
Дебетна картка – різновид платіжної картки, за допомогою якої можна сплатити за товари та послуги або отримати готівку в межах залишку на картковому рахунку.
Кредитна картка (credit card; кредитная карточка) – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, емітований банківською чи іншою кредитно-фінансовою установою, який засвідчує, що у відповідній установі є рахунок власника цієї картки.


Слайд #7
Міра вартості
цінник в магазині
Засіб платежу
Оплата проїзду в автобусі
Засіб нагромадження
Банківський рахунок
Світові гроші
Повернення боргу міжнародному валютному фонду
Засоби обігу
Покупка продуктів в магазині
Функції грошей


Слайд #8
Функції грошей:
Міра вартості – це функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни.
Засіб обігу– це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг. Гроші повинні бути портативними, економічно подільними й однорідними у всій своїй масі, відносно міцними, дешевими у виготовленні і здатними до швидкого відтворення будь-якої необхідної для обігу їх кількості.
Засіб платежу – це функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення. Гроші передаються від одного суб’єкта відносин до іншого, тобто здійснюють обіг.
Світові гроші - це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.


Слайд #9
Банківська система
Банківська система --сукупність діючих у країні банків та інших кредитних установ і організацій.
ЦЕНТРАЛЬНиЙ БАНК
Комерційні
банки
Інші фінансово-
кредитні
заклади


Слайд #10
Ринкова економіка
Ринкова економіка “розмовляє” мовою грошей.
Будь-яку інформацію ринку ми сприймаємо тоді, коли вона подається у грошовій формі.
Рівень доходів і їх витрачання, розміри угод і боргових зобов'язань, обсяги виробництва і соціальні витрати починають “промовляти” до нас лише за умови, що вони мають грошові вирази.


Слайд #11
Ринкова економіка


Слайд #12
Дякую за увагу!
Презентацію підготував учень 11-А класу,
Микола Максьома