Презентація "Кримінальне право"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Кримінальне право"
Слайд #1
Кримінальне право – це сукупність юридичних норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.


Слайд #2
Предмет та метод кримінального права
Предмет кримінального права
відносини, що виникають у зв'язку з вчиненням злочину і застосуванням відповідних покарань
Метод кримінального права
метод правової охорони суспільних цінностей і відносин;
метод застосування до особи, що вчинила злочин, покарання.


Слайд #3
Кримінальний закон - це ухвалений у запровадженому порядку правовий акт, який містить юридичні норми, що регулює охорону інтересів держави, прав та свобод громадян від злочинів шляхом застосування до винних покарання, яке визначає підстави і принципи кримінальної відповідальності


Слайд #4
Джерело кримінального права
Єдине джерело кримінального права
Кримінальний кодекс України


Слайд #5
Злочин та його ознаки
Злочином визнається передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), яке посягає на конституційний устрій України, особистість, відносини власності, виборчі, трудові та інші особисті права і свободи громадян, а також інше суспільно небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок.
Ознаки злочину
Суспільна небезпека
Протиправність
Винність
Караність


Слайд #6
Види злочинів
Види злочинів
невеликої тяжкості передбачено позбавлення волі на строк не більше 2 років
середньої тяжкості передбачено позбавлення волі на строк не більше 5 років
тяжкий
передбачено позбавлення волі на строк не більше 10 років
особливо тяжкий передбачено позбавлення волі на строк понад 10 років


Слайд #7
Стадії злочину
Стадії злочину
Підготовка
Закінчений злочин
Замах


Слайд #8
Кримінальна відповідальність та її підстави
Кримінальна відповідальність - вид юридичної відповідальності, який передбачає обов'язок особи, що вчинила злочин, перетерпіти визначені позбавлення особистого або майнового характеру за вчинене
Підставою кримінальної відповідальності є наявність у скоєному особою діянні ознак конкретного складу злочину, передбаченого кримінальним законом


Слайд #9
Об'єкт злочину
Об'єкт злочину - суспільні відносини, що охороняються кримінальним законом, на які посягає злочинець
Конституційний устрій України;
особистість;
відносини власності;
виборчі, трудові та інші особисті права і свободи громадян;
суспільна безпека;
правопорядок.


Слайд #10
Обставини, що виключають злочинність діяння
Обставини, що виключають злочинність діяння:
необхідна оборона;
затримання особи, що вчинила злочин;
крайня необхідність;
фізичний або психічний примус;
виконання наказу або розпорядження;
діяння, пов'язані з ризиком;
виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності злочинної групи чи злочинної організації.


Слайд #11
Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого


Слайд #12
Групи покарань
Додаткові покарання
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;
конфіскацію майна.
Основні покарання
громадські роботи;
виправні роботи;
службові обмеження для військовослужбовці;
арешт;
обмеження волі;
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;
позбавлення волі на певний строк;
довічне позбавлення волі.
Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові
штраф;
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Групи покарань


Слайд #13
Метою покарання є виправлення засуджених, а також попередження скоєння нових злочинів як засудженими, так й іншими особами. Покарання - несе особі, яка вчинила злочин, певні позбавлення. Однак покарання не має на меті заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності.