Презентація "Міжнародна валютна система"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Міжнародна валютна система"
Слайд #1
Міжнародна валютна система. Основні її елементи
Підготувала
учениця 11-Б класу
Дубенської гімназії №2
Торченюк Юля


Слайд #2
Міжнародна валютна система — це форма організації міжнародних валютних (грошових) відносин, що історично склалася і закріплена міждержавною домовленістю.


Слайд #3


Слайд #4
Міжнародна валютна система містить ряд конструктивних елементів: світовий грошовий товар, валютний курс, валютні ринки й міжнародні валютно-фінансові організації.


Слайд #5
Світовий грошовий товар є носієм міжнародних валютно-грошових відносин і приймається кожною країною як еквівалент вивезеного з неї багатства.


Слайд #6
Сукупність усіх платіжних інструментів, які можуть бути використані у міжнародних розрахунках, називають міжнародною ліквідністю. Це золото, валютні запаси держав, що вільно обертаються, міжнародні гроші.


Слайд #7
Другим елементом міжнародної валютної системи є валютний курс. Це мінова вартість національних грошей однієї країни, виражена у грошових одиницях інших країн. Розрізняють валютні курси фіксовані (тверді) та плаваючі (гнучкі).


Слайд #8
Третім елементом міжнародної валютної системи є валютний ринок.
Змістом четвертого елементу міжнародної валютної системи є міжнародні валютно-фінансові організації.


Слайд #9
Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) разом із своїми філіалами утворюють групу Світового банку.


Слайд #10
МВФ, згідно з проектом угоди, передбачав встановлення широкого міжнародного співробітництва у сфері валютних відносин, забезпечення стійкості валютних курсів, поступову відміну валютних обмежень і запровадження оборотності валют.


Слайд #11
Капітал МВФ створюється з внесків країн — членів цієї організації відповідно до встановлених для них квот з урахуванням економічної й політичної ваги кожної країни.


Слайд #12
США фактично володіють правом вето при вирішенні найважливіших питань діяльності МВФ, чим ставлять у залежне становище не лише країни, що розвиваються, а й більшість країн — членів Фонду.


Слайд #13
Головне завдання Міжнародного банку реконструкції і розвитку полягає у наданні допомоги країнам — членам банку в розвитку їхньої економіки у формі довготермінових кредитів (до 15—20 років) на виробничі цілі. Членами МБРР можуть бути лише члени МВФ.


Слайд #14
Головним мотивом вступу країн до МБРР с можливість одержати зовнішні кредити і позики на сприятливіших умовах порівняно з тими, що існують на міжнародних грошових ринках. Це додаткові важливі ресурси для забезпечення рівноваги платіжного балансу.


Слайд #15
У міжнародних валютних відносинах використовуються національні та міжнародні валюти. Роль тих чи інших валют визначається місцем їх у світогосподарських зв'язках.


Слайд #16
Міжнародні валютні відносини складаються і розвиваються на основі експорту товарів, капіталів, робочої сили й новітньої технології, спільного підприємництва.


Слайд #17
Головною цільовою функцією цих відносин, зрештою, є забезпечення необхідних умов для процесу відтворення у межах світового господарства та обслуговування світогосподарських зв'язків


Слайд #18
Дякую
за
увагу!