Презентація "Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії"

-4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії"
Слайд #1
Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії
Колообіг речовин та енергії як основний системотворчий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його значення


Слайд #2
Колообіг речовин і потоки енергії – багаторазова участь речовин і енергії у процесах, які тривають у географічній оболонці планети.
Розрізняють геологійчний колообіг планетарного характеру і біологічний, який відбувається між організмами і середовищем існування.


Слайд #3
Біологічний колообіг речовин у біосфері
Зелені рослини, поглинаючи світлову енергію Сонця з найпростіших неорганічних сполук (води, вуглекислого газу та мінеральних солей) синтезують органічні речовини – первинну продукцію для тварин, грибів і бактерій. Останні перетворюють первинну продукцію у вторинну. Сапрофітні бактерії і гриби руйнують первинну і вторинну продукцію, що залишилась від померлих організмів, знову до простих карбонатних сполук.
Мікроорганізми беруть активну участь в геологічних процесах і колообігу речовин у біосфері, а також у виведенні речовин з колообігу і накопиченні їх покладів у земній корі.


Слайд #4
Схема колообігу речовин у біосфері
Неорганічні речовини
Вода ( Н2О)
Вуглекислий газ (СО2)
Мінеральні солі
Зелені рослини


Слайд #5
Біогеохімічний колообіг – циклічні процеси переміщення і трансформації хімічних елементів у межах біосфери, що відбуваються між її підрозділами: біогеоценозами, ландшафтами тощо.
Найбільше значення мають наступні цикли:
Кругообіг Оксигену в природі
Кругообіг Карбону
Кругообіг сірки в природі
Кругообіг води
Кругообіг азоту


Слайд #6


Слайд #7
Фототрофи

Кисень (О2)

Атмосфера +озоновий екран
Дихання живих органічних організмів. Вулканічна діяльність. Господарська діяльність
Вуглекислий газ(СО2)
Фототрофи


Слайд #8


Слайд #9


Слайд #10


Слайд #11


Слайд #12
Висновок:
Основу біологічного колообігу складають енергія Сонця та хлорофіл зелених рослин.
Усі інші колообіги пов`язані з біологічним і сприяють йому.
Увесь колообіг речовин, що відбувається у масштабах біосфери, потік енергії, яка проходить через неї, зобов`язаний одному джерелу – Сонцю.