Презентація "Фази економічного циклу"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Фази економічного циклу"
Слайд #1
Бірюк Анна
11-В
Фази економічного циклу


Слайд #2
Криза – це різке порушення існуючої рівноваги внаслідок диспропорцій, що зростають.
Реальний ВВП
Роки
Криза
Депресія
Пожвавлення
Піднесення
Депресія – фаза циклу, яка проявляється в застої виробництва,найнижчому рівні економічної активності.
Пожвавлення – розпочинається з незначного зростання обсягу виробництва і помітного скорочення безробіття.
Піднесення (зростання) – така фаза циклу, коли обсяг виробництва перевищує обсяг попереднього циклу та зростає високими темпами.


Слайд #3
Криза
Труднощі зі збутом -> скорочення виробництва -> зростання безробіття -> брак коштів -> підвищення попиту на гроші -> зростає плата за кредит -> банкрутство -> депресія
Депресія
Реалізація товарних запасів -> рівень безробіття високий, але стабільний -> ставка позичкового відсотка мінімальна -> попит на результати науково-технічного прогресу -> оновлення виробництва
Процеси фаз економічного циклу
Пожвавлення
Піднесення
Незначне зростання обсягу виробництва -> скорочення безробіття -> відновлення прибутковості -> пожвавлення попиту -> зростає зайнятість -> обсяг виробництва поступово досягає попереднього найвищого рівня
Будуються нові підприємства -> зростає зайнятість -> попит на блага -> прискорюється обіг капіталу -> швидке економічне зростання -> -> -> закладає основу для нової кризи (???)