Презентація "Безпека людини і право"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Безпека людини і право"
Слайд #1
Безпека людини і право


Слайд #2
У XX столітті екологія і безпека життєдіяльності людини стали одними з найактуальніших наук. Третє тисячоліття справедливо називають інформаційним, комп’ютерним, людство змушене звіряти та узгоджувати свою повсякденну діяльність з фундаментальними законами загального розвитку.


Слайд #3
Розрізняють такі види безпек:
•Економічна безпека;
•Продовольча безпека;
• Екологічна безпека;
• Безпека для здоров’я;
• Особиста безпека;
• Політична безпека;
• Суспільна й культурна безпека.


Слайд #4
Економічна безпека
Економічна безпека — це складна багатофакторна категорія, яка дозволяє зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризує здатність національної економіки до розширеного самовідтворення для задоволення потреб громадян, суспільства і держави на якомусь визначеному рівні.


Слайд #5
Продовольча безпека
Продовольча безпека — захищеність життєвих інтересів людини, яка виражається у гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу людини до продуктів харчування з метою підтримання її звичайної життєвої діяльності.


Слайд #6
Екологічна безпека
Екологічна безпека — це сукупність дій, станів і процесів, прямо або що побічно не приводять до життєво важливим втрат, що наноситься природному середовищу, окремим людям і людству; комплекс станів, явищ і дій, що забезпечує екологічний баланс на Землі і в будь-яких її регіонах на рівні, до якого фізично, соціально-економічно, технологічно і політично готове людство.


Слайд #7
Особиста безпека
Особиста безпека – це свобода й захист людини від загроз насильництва та інших негативних факторів.


Слайд #8
Суспільна й культурна безпека
Суспільна й культурна безпека передбачає захист культурного різноманіття й суспільного розвитку від руйнівних тенденцій.


Слайд #9
Дякую за увагу!!!