Презентація "Демократія"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Демократія"
Слайд #1
Демократія


Слайд #2
Демократія — політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ.


Слайд #3
Управління державою здійснюється народом.
Безпосередня демократія (пряма демократія, пряме народовладдя)
Представницька демократія (репрезентативне народовладдя)
це форма народовладдя, за якої право приймати рішення громада реалізує через обраних нею представників, які повинні відстоювати інтереси тих, хто їх обрав.
сукупність форм організації державної влади, за якої основні рішення щодо управління справами суспільства й держави схвалюються безпосередньо всіма громадянами на референдумах, зборах


Слайд #4
Умовою існування демократії
є наявність у суспільстві таких основних чинників:
вільні громадянини, котрі впливають на розвиток суспільного життя та його регулювання;
рівність громадян, які забезпечують рівноправну участь у житті суспільства, дає можливічть урахувати кожен голос;
прийняття рішень більшості, якщо це не обмежує права меншості.


Слайд #5
Принципи демократії
Незаперечні вихідні вимоги до всіх учасників політичної діяльності демократичного суспільства.


Слайд #6
Загальновизнані принципи демократії :
1.Політична свобода.
Свобода вибору суспільного ладу та форми правління, право народу визначати й змінювати конституційний лад, забезпечення захисту прав людини.


Слайд #7
2.Рівноправність громадян
Означає рівність усіх перед законом, однакову відповідальність за скоєне правопорушення, право на однаковий захист перед судом.


Слайд #8
3.Виборність органів держави та постійний контакт із ними населення
Передбачають формування органів влади й місцевого самоврядування шляхом народного волевиявлення.


Слайд #9
4.Поділ влади
Означає взаємозалежність і взаємне обмеження різних гілок влади, що служить перешкодою для перетворення влади на засіб придушення свободи та рівності.
Конституційний
Суд
Верховний
Суд
Кабінет
Міністрів
Верховна
Рада
Судова
влада
Виконавча
влада
Законодавча влада
Президент України


Слайд #10
5.Ухвалення рішень волею більшості з обов'язковим дотриманням прав меншості


Слайд #11
6.Плюралізм
Означає багатоманітність суспільних явищ, розширює коло політичного вибору