Презентація "Ендогенні процеси"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Ендогенні процеси"
Слайд #1
Ендогенні процеси


Слайд #2
Ендогенні процеси - геологічні процеси, пов'язані з енергією, що виникає в надрах твердої Землі.


Слайд #3
Види ендогенних процесів:
• тектонічні рухи земної кори;
• землетруси;
• магматизм;
• метаморфізм;
• метасоматоз.


Слайд #4
Всі ендогенні процеси є результатом взаємодії внутрішніх оболонок Землі, зароджуються та проходять у надрах планети.


Слайд #5
Енергія надр проявляється в тектонічних рухах, завжди потужних, що призводить до значних зрушень і переміщень велетенських мас твердої речовини.


Слайд #6
Подібні до тектонічних і вулканічні процеси. Результати їхньої спільної роботи – великі форми рельєфу під загальною назвою – морфоструктура.
Морфоструктура суші


Слайд #7
Внаслідок тектонічних зрушень, міцні брили замної кори можуть переміщуватись одна відносно одної по горизонталі, вертикалі і по похилих площинах.


Слайд #8
Такі рухи беруть участь і в складчастих та розривних порушеннях різного масштабу.
Складки – хвилеподібний згин шарів земної кори, створені спільною дією вертикальних і горизонтальних руххів у земній корі.


Слайд #9
Синкліналь або синклінальна складка – складка, шари якої прогнуті вниз.


Слайд #10
Антикліналь або антиклінальна складка – складка, шари якої вигнуті вгору.


Слайд #11
Синкліналь і антикліналь – дві основні форми складок. Вони невеликі і відносно прості за будовою, виражені в рельєфі невисокими компактними хребтами.


Слайд #12
Більші складчасті споруди, які складаються з великої кількості антикліналей і синкліналей, утворюють мегаворми рельєфу типу гірської країни.
Гімалаї


Слайд #13
Розривні порушення (розломи) – різноманітні порушення суцільность гірських порід, які часто супроводжуються преміщенням розірваних частин відносно одна одної.


Слайд #14
Залежно від того, як переміщувалися розірвані блоки у вертикальному напрямку, виділяють скиди і насуви, їх сукупність називають горсти і грабени.


Слайд #15
Залежно від розмірів вони утворюють окремі гірські хребти (Столові гори) або системи і країни (Алтай, Тянь-Шань.)
Столові гори
Алтай
Тянь-Шань


Слайд #16
Дякуємо за увагу!!!