Презентація "ВВП"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "ВВП"
Слайд #1


Слайд #2
Номінальний ВВП – це ВВП, який обчислюється у фактичних цінах поточного року. До таких цін відносяться ціни того року, який є предметом обчислення.
Реальний ВВП – це ВВП, який обчислюється в порівнянних (постійних) цінах, тобто у фактичних цінах того року, що приймається за базу розрахунків.


Слайд #3
Номінальний ВВП вимірюється в цінах поточного року, включає інфляційну зміну цін і тому не може використовуватися для визначення реальної динаміки виробництва:

Реальний ВВП вимірюється в цінах базового року, тобто в незмінних цінах року, обраного за базовий, абстрагується від динаміки цін і може використовуватися для обчислення темпів зміни виробництва:


Слайд #4
Для визначення зміни ВВП використовуються індекси цін:


Слайд #5
Індекс споживчих цін – відображує зміни загального рівня цін на товари і послуги, які купує населення для невиробничого споживання.


Слайд #6
Особливості Індексу споживчих цін:


Слайд #7
Дефлятор ВВП – характеризує динаміку загального рівня цін.


Слайд #8
“Ідеальний” індекс Фішера
Цей індекс оцінює не тільки вартість набору товарів базисного періоду за цінами поточного, але і вартість набору товарів поточного періоду за цінами базисного. Дана формула застосовується у випадках труднощів з вибором ваг або значної зміни структури ваг:
Слайд #9
3. Дефлятор ВВП як показник рівня цін.


Слайд #10
Переваги та недоліки ІСЦ та Дефлятора ВВП:


Слайд #11
Підготувала Анна Єлісєєва 11-А