Презентація "Комунікація"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Комунікація"
Слайд #1
Комунікація. Дискусія.Правила її ведення.


Слайд #2
Визначимо місце дискусії в системі вербальної комунікації.
Ознайомимося з правилами ведення дискусії.
Навчимося практично їх використовувати.


Слайд #3
культурою мовлення
логічністю викладу думок
культурою спілкування


Слайд #4
Дискусія (discussio) – розгляд, дослідження


Слайд #5
Дискусія - публічне обговорення певного суперечливого питання або проблеми
(Тлумачний словник української мови)


Слайд #6
Методи ведення дискусії
«Мозковий штурм» «Дерево рішень»

Дебати Ток-шоу


Слайд #7
Основні вимоги культури спору
Уміння чітко виділити предмет спору.
Визначення позицій полемістів.
Правильне оперування поняттями в спорі.
Уміння переконувати.