Презентація "Види рефератів"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Види рефератів"
Слайд #1
ВИДИ РЕФЕРАТІВ
Виконав: Донець Ерік


Слайд #2
РЕФЕРАТ
РЕФЕРАТ – це письмова доповідь або виступ з певної теми, в якому зібрана інформація з одного або декількох джерел. Реферати можуть бути викладом змісту наукової роботи, художньої книги і т. п.


Слайд #3
.
РЕФЕРАТ
ПРОДУКТИВНИЙ
РЕПРОДУКТИВНИЙ
Реферат-конспект
Реферат - резюме
Реферат – доповідь
Реферат - огляд


Слайд #4
.
.
ПРОДУКТИВНИЙ
РЕПРОДУКТИВНИЙ
Містить творче або критичне осмислення реферованих джерел.
Відтворює зміст первинного тексту


Слайд #5
.
.
Реферат-конспект
Реферат-резюме
Містить фактичну інформацію в узагальненому вигляді, ілюстрований матеріал, різні відомості про методи дослідження, результати дослідження та можливості їх застосування. 
Містить тільки основні положення даної теми.


Слайд #6
.
.
Реферат - огляд
Реферат – доповідь
Складається на основі декількох джерел і зіставляє різні точки зору з даного питання.
 Поряд з аналізом інформації першоджерела, є об'єктивна оцінка проблеми; цей реферат має розгорнутий характер.


Слайд #7
.
Обсяг реферату — до 700 символів
(10-12 рядків), має містити відомості про призначення, сфери застосування і функціональних можливостях програмного продукту.


Слайд #8
ВКАЗУЄТЬСЯ:
Тип реалізує ЕОМ;
Мова програмування;
Операційна система;
Обсяг повного вихідного тексту
програми в Кб.


Слайд #9
КОМПОЗИЦІЯ РЕФЕРАТУ
.
ВСТУП
ОСНОВНА ЧАСТИНА
ВИСНОВОК
 У вступі обгрунтовується вибір теми, можуть бути дані, вихідні дані реферованих тексту повідомлені відомості про автора розкривається проблематика обраної теми. 
Зміст реферованих тексту, наводяться основні тези, вони аргументуються.
Робиться загальний висновок з проблеми, заявленої в рефераті.


Слайд #10
Реферат має наступні ознаки:
Зміст реферату повністю залежить від змісту реферованих джерела;
Містить точний виклад основної інформації без спотворень і суб'єктивних оцінок;
Має постійні структури.