Презентація "Англійський гумор"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Англійський гумор"
Слайд #1

Роботу виконав :
Кійко Едуард
Науковий керівник :
Шатохіна Н. М.
Англійський гумор


Слайд #2
I hope, you like 


Слайд #3
Актуальність Теми
Актуальність теми полягає у тому, що гумор і жарти є необхідними елементом спілкування, але багато характеристик англійського гумору ще не вивчені, як у повсякденному спілкуванні, так і в лінгвістичній літературі.
Англійський гумор такий
Англійський…


Слайд #4
Теоретична Значущість
Теоретична значущість моєї роботи відзначається тим, що ця робота робить певний внесок в розвиток теоретичного дискурсу теорії в області гумористичного мовного дійства жанру


Слайд #5
Мета Роботи
Мета моєї роботи полягає у визначенні особливостей та помітних характеристик англійського гумору на основі різних жанрів анекдотів, повсякденних жартів.


Слайд #6
Об’єкт Дослідження
Об’єктом дослідження є англійські анекдоти та повсякденний сучасний жарт.


Слайд #7
Завдання
Опрацювання літератури, пов'язаної з цією проблемою та з’ясування того, як автори трактують особливості англійського гумору;
Вивчення особливостей англійського гумору, як одної з характеристик національного стереотипу;
Визначення особливостей англійського гумору в жартах, анекдотах та в гумористичному тексті;
Сформулювання відмінних особливостей англійського гумору.


Слайд #8
Методи Досліждення
науково-теоретичний пошук;
аналіз науково-літературних, методичних та критичних джерел;
метод порівняння;
метод зіставлення.


Слайд #9
Наукова Новизна
Виявлені нові характерні ознаки ситуацій англомовного гумористичного спілкування
Комунікативний намір учасників спілкування уникнути серйозної розмови
Гумористична тональність спілкування, тобто прагнення скоротити дистанцію та критичне переосмислення певної інформації


Слайд #10
Сфера Застосування
Ділові відносини.
Публіцистична стаття.
Спілкування:
-побутове;
-дипломатичне;
-професійне


Слайд #11
Висновки
Наше дослідження ще раз довело:
Гумор є національно неповторним явищем;
Оригінальність гумору є історично непостійною;
Багаті джерела національної ідентичності гумору закладені мовою


Слайд #12


Слайд #13
Література
Поцепцов Г.Г. Язик и юмор. – К.,1990
Гамбург Л. " Сэр Джон Фальстав, мистер Пиквик, Дживс и все-все-все…" К., Грамота, 2003. – 272 с.:ил.
Английские рассказы. – М., Высш. шк., 1993. – 94с.
Pocheptsov G.G. Language and humor. – Kiev. – vysha skola. – 1990
В.К. Мюллер. Большой англо-русский словарь. 250 000 слов и словосочетаний. Новая редакция. – М.: ООО " Дом Славянской книги", 2008. – 706с.


Слайд #14
Thank You for Your Kind Attention