Презентація "Всеукраїнський референдум"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Всеукраїнський референдум"
Слайд #1
06.09.2014
Всеукраїнський референдум


Слайд #2
Всеукраїнський референдум 16 квітня 2000 року — опитування думки громадян України з приводу реформації системи державного управління.
06.09.2014


Слайд #3
06.09.2014


Слайд #4
06.09.2014


Слайд #5
06.09.2014


Слайд #6
06.09.2014
Чи підтримуєте Ви пропозиції про доповнення статті 90 Конституції України новою третьою частиною такого змісту:
«Президент України може також достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо Верховна Рада України протягом одного місяця не змогла сформувати постійно діючу парламентську більшість або у разі незатвердження нею протягом трьох місяців підготовленого і поданого в установленому порядку Кабінетом Міністрів України Державного бюджету України», яка б установлювала додаткові підстави для розпуску Президентом України Верховної Ради України, та відповідне доповнення пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України словами:«та в інших випадках, передбачених Конституцією України»?


Слайд #7
06.09.2014


Слайд #8
Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України і вилученням у зв'язку з цим частини третьої статті 80 Конституції України: «Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані»?
06.09.2014


Слайд #9
06.09.2014


Слайд #10
Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів «чотириста п'ятдесят» на слово «триста», а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства?
06.09.2014


Слайд #11
06.09.2014


Слайд #12
Чи підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного парламенту в Україні, одна з палат якого представляла б інтереси регіонів України і сприяла б їх реалізації, та внесення відповідних змін до Конституції України і виборчого законодавства?
06.09.2014


Слайд #13
06.09.2014


Слайд #14
Україна після референдуму: результати та наслідки
06.09.2014


Слайд #15
Проблема легітимності всеукраїнського референдуму
06.09.2014


Слайд #16
06.09.2014


Слайд #17
06.09.2014