Презентація "Вуглеводи"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Вуглеводи"
Слайд #1
Вуглеводи
Підготувала
учениця 11-Б класу
Cидорук Аліна


Слайд #2
План
1. Загальна характеристика вуглеводів.
2. Найважливіші джерела вуглеводів.
3.Склад і будова молекули глюкози.
4. Фізичні властивості глюкози.
5. Хімічні властивості глюкози:
- комплексоутворення з Cu(OH)2;
- утворення естерів;
- відновлення і окиснення глюкози;
- бродіння глюкози.
6. Застосування глюкози.
7. Біологічне значення вуглеводів.


Слайд #3
Головними джерелами вуглеводів з їжі є: хліб, картопля, макарони, крупи, солодощі. Чистим вуглеводом є цукор. Мед, залежно від свого походження, містить 70-80% глюкози і фруктози.
Для позначення кількості вуглеводів в їжі використовується спеціальна хлібна одиниця.
До вуглеводної групи, крім того, приєднуються і погано перетравлювані людським організмом клітковина і пектини.


Слайд #4
Вуглеводи - загальна назва великого класу природних органічних сполук. Назва походить від слів "вугілля" і "вода". Причиною цього є те, що перші з відомих науці вуглеводів описувалися брутто-формулою C x (H 2 O) y, формально будучи сполуками вуглецю і води.


Слайд #5
Поняття про вуглеводи
6СO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2
Хлорофіл
Сn(Н2O)m


Слайд #6
Глюкоза є майже в усіх органах рослин: у плодах, корінні, листі, квітках
У рослинах вуглеводи становлять до 80% сухої
речовини, в організмі людини і тварин до 2%.
Їжа людини на 70% складається з глюкози.
У рослинах глюкоза утворюється в процесі
фотосинтезу:
6СО2+6Н2О  С6Н12О6+6О2


Слайд #7
Застосування глюкози
У крові людини 0,1% глюкози
Глюкоза легко засвоюється організмом, її
використовують у медицині як зміцнювальний
лікувальний засіб
У побуті глюкозу використовують у
кондитерській промисловості
Використовується в текстильній
промисловості в апретуванні тканин


Слайд #8
Значення глюкози для органiзму людини
Глюкоза служить поживним засобом для обміну
речовин в організмі; енергія утворюється в
результаті екзотермічної реакції окиснення
глюкози:
С6О12О6+6О2  6СО2+6Н2О +2920кДж


Слайд #9
Структурна формула глюкози


Слайд #10
Велике значення мають процеси бродіння глюкози, які відбуваються під дією органічних каталізаторів-ферментів. Відомо кілька видів бродіння. Спиртове бродіння відбувається під дією ферментів дріжджів. Продуктами є етиловий спирт С2H5OH і вуглекислий газ СO2 : C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2.
Молочнокисле бродіння глюкози відбувається під дією молочнокислих бактерій:
C6H12O6 → CH3–CHOH–COOH
молочна кислота
При цьому утворюється молочна кислота.


Слайд #11
Висновки•    Глюкоза належить до класу вуглеводів.•    Глюкоза – поширена у природі спорлука,утворюється в рослинах у результаті реакції фотосинтезу.•    Як багатоатомний спирт вона взаємодіє з Купрум (ІІ) гідроксидом. Важливою реакцією є бродіння.                   


Слайд #12


Слайд #13


Слайд #14


Слайд #15
Як багатоатомний спирт вона взаємодіє з Купрум (ІІ) гідроксидом,при цьому утворюється складна комплексна сполука.