Презентація "Тенденції розвитку сім’ї в сучасному світі"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Тенденції розвитку сім’ї в сучасному світі"
Слайд #1
Тенденції розвитку сім’ї в сучасному світі
Підготувала
Учениця 11-Б класу
Хмельовська Адріана


Слайд #2
У наші дні у всіх країнах Заходу,сім'я переживає якісні зміни у зв'язку з глобальними соціальними та економічними процесами (індустріалізацією, урбанізацією та ін.)


Слайд #3
Для більшості країн Європи, Для США, Європи і значної частини Росії,характерна нуклеарная сім'я (дружина, чоловік і діти) з додаванням однієї або двох батьків і подружжя. Цей варіант сім'ї, очевидно, виник як спроба впоратися з деякими типовими для сучасного міського життя проблемами.


Слайд #4
Традиційні ролі жінки і чоловіка в сучасній сім'ї тепер вирівнються(тобто як чоловік так і жінка є рівними у сім’ї),а іноді, навіть, провідна участь в сімейних рішеннях належить жінці,а не чоловіку,як прийнято вважати.


Слайд #5
В даний час єдність сім'ї все менше залежить від соціальних норм і санкцій і все більше-від міжособистісних відносин, взаємної прихильності, взаєморозуміння.

Зростає кількість цивільних («вільних») шлюбів.


Слайд #6
У сучасному суспільстві відбувається зниження цінності сім'ї, з дітьми і єдності всіх сімейних поколінь. Падає народжуваність, зростає кількість розлучень та частота дошлюбних зв'язків. Відзначається зростання відмов від дітей, вбивств, наростання емоційного відчуження між членами сім'ї.


Слайд #7
Посилюється зловживання алкоголем і наркотиками, насильство в сім'ї. Це негативні явища і тенденції спостерігаються як і вУкраїні,так і в країнах з благополучною економічної та соціально-політичною ситуацією-в США, в країнах Європи і т.д.


Слайд #8
Аналізуючи причини зазначених раніше явищ і тенденцій, вчені розділилися на 2 групи:
Представники першої вважають позитивні та негативні зміни приватними проявами загального і в цілому прогресивного процесу модернізації сім'ї, зміни одного ладу іншим.
Представники другої групи розглядають ці зміни як історично конкретні вирази системної кризи сім'ї, викликані сутнісними рисами індустріально-ринкової цивілізації. Таку кризу прихильники цього підходу вважають глобальною проблемою сучасності.


Слайд #9
Ситуацію в Україні соціологи вважають катастрофічною. Розпадається кожен п’ятий шлюб. 70% розлучень припадає на молоді сім'ї. Кожна друга дитина народжується поза шлюбом. Тисячі заяв про позбавлення батьківських прав.
Дитяча та материнська смертність залишається на високому в порівнянні з розвиненими країнами рівні.


Слайд #10
Особливо гостро відчутні проблеми неповної сім'ї. У такій сім'ї виховується кожна сьома дитина в Україні. Збільшення росту таких сімей відбувається в результаті зростання смертності чоловіків у молодих віках, розлучень і позашлюбної народжуваності. Тільки 10% дітей, що знаходяться надержавному зпбезпеченні, мають живих кровних батьків. Решта-соціальні сироти.


Слайд #11
Найважливіша причина соціального сирітства-зростання бідності. Поряд з традиційними бідними-неповними сім'ями, родинами пенсіонерів та інвалідів, багатодітними сім'ями, студентськими сім'ями, з малолітніми дітьми, в Україні з'явилися «нові бідні»-повні сім'ї з працюючими батьками та 1-2 дітьми; вони складають половину бідних сімей.


Слайд #12
Проблема зміцнення сім'ї є надзвичайно гострою. Можливості її вирішення - в підтримці сім'ї з боку держави та суспільства.


Слайд #13