Презентація "Щось велике в лісі здохло"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Щось велике в лісі здохло"
Слайд #1
“Щось велике в лісі здохло…”
Підготувала
учениця ІІ курсу природничого класу
Ніжинського ліцеюНіжинської міської ради
при НДУ ім.ГоголяСаченко Анна


Слайд #2
Завдання:
Припустити, при якому співвідношенні числа атомів Карбону до числа гетероатомів в молекулі запах буде найсильнішим;
Дослідити залежність інтенсивності запаху від типу гетероатома;
Розглянути на прикладах сполук, що містять Нітроген, Фосфор, Сульфур, Селен.


Слайд #3
Запах

За́пах — особливе відчуття присутності деяких летких речовин у повітрі, що здійснюються хімічними рецепторами нюху, що знаходяться в носовій порожнині людини або тварин.


Слайд #4
Основні теорії запаху
Хвильова теорія
Електронна теорія
Резонансна теорія
Вібраційна теорія
Електромагнітна теорія
Адсорбційна теорія
Геометрична теорія
Біохімічна теорія
Фізичні теорії нюху
Хімічні теорії нюху


Слайд #5
Умови сприйняття запаху
Молекулярна маса речовини не менше 17 і не більше 300;
Речовина повинна мати ненасичені молекулярні зв’язки;
Речовина повинна мати атомні групи;
Речовина повинна відрізнятись жиро- та водорозчинністю;
Речовина повинна відрізнятись помірною швидкістю дифузії;
Речовина повинна відрізнятись леткістю за звичайних умов;
Речовина повинна мати електричний заряд.


Слайд #6
Моделювання залежності: сила запаху – будова речовини


Слайд #7
Сульфуровмісні сполуки
Назва
Формула
Вміст , %
Поріг чутливості
Метилмеркаптан
CH3SH
С – 25
S – 66,67
Етилмеркаптан
С2H5SH
C – 38,7
S – 51,61
Пропантіол
С3H7SH
C – 47,37
S – 44,74
Тіолоцтова кислота
CH₃C(O)SH
C – 31,58
S – 42,1
Тіофенол
С6H6S
C – 65,45
S – 29,1


Слайд #8
Нітрогеновмісні сполуки
Назва
Формула
Вміст , %
Поріг чутливості
Піридин
C5H5N
C – 75,95
N – 17,72
Кадаверин
NH2(CH2)5NH2
C – 58,8
N – 27,45
Путресцин
H2N(CH2)4NH2
C – 54,5
N – 31,8
Індол
C8H7N
C – 82,05
N – 11,97
Етиламін
C2H5NH2
C – 53,33
N – 31,11


Слайд #9
Фосфоровмісні сполуки
Назва
Формула
Вміст , %
Поріг чутливості
Метилфосфін
CH3PH2
C – 25
P – 64,58
Етилфосфін
C2H5PH2
C – 38,71
P – 50
Фосфорин
C5H5P
C – 62,5
P – 32,29


Слайд #10
Селеновмісні сполуки
Назва
Формула
Вміст , %
Поріг чутливості
Селенофен
C4H4Se


Слайд #11
Залежність інтенсивності запаху від природи гетероатому
Назва
Вміст гетероатому, %
Поріг чутливості
Етилмеркаптан
51,61
Етиламін
31,11
Етилфосфін
50