Презентація "Провідні тканини рослин"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Провідні тканини рослин"
Слайд #1
Провідні тканини
рослин


Слайд #2
Провідні тканини рослин —
тканини, основною функцією яких є проведення по рослині води та розчинених у ній органічних та неорганічних речовин.


Слайд #3


Слайд #4
Флоема—
головна провідна тканина судинних рослин, що проводить органічні речовини у низхідному напрямку
Основні клітини флоеми — ситоподібні трубки


Слайд #5


Слайд #6
Ксилема -
тканина наземних рослин, що служить для проведення води і мінеральних солей від коріння вгору по рослині до листя. Складається з власне провідних і механічних клітин, а також з деревинної і променевої паренхіми.


Слайд #7


Слайд #8