Презентація "Популяції"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Популяції"
Слайд #1
Популяції
Популяція (лат.populatio,
від (латинського) populus — народ, населення)


Слайд #2
Словник
ПОПУЛЯЦІЯ
СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ
ПОПУЛЯЦІЙНІ ХВИЛІ
БІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІА
ЄМНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЯ
ГОМЕОСТАЗ ПОПУЛЯЦІЇ


Слайд #3
Біологічний вид – сукупність популяцій особин, що мають однакову будову і можуть вільно схрещуватись.
Ареал виду – територія на, якій мешкають особини певного виду.
Стать біологічна – сукупність ознак які відрізняють жіночий організм від чоловічого.
Міграція – періодичне переміщення тварин «туди і назад»
Життєва форма – знайдемо у підручнику(ст. 167)
Гомеостаз – стан рівноваги динамічного середовища, в якому відбуваються біологічні процеси


Слайд #4
ЕКОЛОГІЧНА НІША
Описує взаємовідносини виду або популяції з екосистемою, та їхнє в ній розташування.
Чарльз Сазерленд Елтон


Слайд #5
Життєві форми організмів


Слайд #6
Популяція
Сукупність особин одного виду, які тривалий час мешкають у певній частині свого ареалу частково чи повністю ізольовано від інших подібних угрупувань


Слайд #7
Популяційна структура виду
Чим різноманітніші умови існування , до яких адаптований вид, тим більша кількість популяцій
Популяції вовка в Україні


Слайд #8
Статева структура популяцій
Статева структура популяції вовка сірого


Слайд #9
Екологічна структура популяцій(форми існування в середині популяцій)
Прайди
Гаремы
Зграї
Стада
Колонії
Сімейна
пара


Слайд #10
Популяційні хвилі.
Різке коливання чисельності популяцій під впливом різних факторів.


Слайд #11
Регуляція чисельності популяцій
Якщо потомству однієї пари мух створити протягом п'яти місяців ідеальні умови для розмноження, то вся земна куля була б покрита шаром мух товщиною в 14 метрів!
Приклад Карла Ліннея:
"Потомство пари мух з'їсть мертвого коня скоріше ніж лев"
Ємність середовища життя – спроможність забезпечити нормальну життєдіяльність популяції
Біологічний потенціал – теоретичний максимум нащадків від однієї пари батьків.
Для нормального мешкання однієї пари соколів необхідна зграя птахів.