Презентація "Спонтанні мутації"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Спонтанні мутації"
Слайд #1
Спонтанні (природні) мутації


Слайд #2
Визначення мутації
Мутації – зміни генетичного матеріалу (звичайно ДНК або РНК). Мутації можуть бути викликані помилками копіювання генетичного матеріалу протягом поділу клітини, опроміненням жорсткою радіацією, хімічними речовинами (мутагенами), вірусами або можуть відбуватися свідомо під клітинним контролем протягом таких процесів як, наприклад, мейоз або гіпермутація.


Слайд #3
Спонтанні мутації виникають у природі випадково:
«В семье не без урода»
Скручені хвости мишей і короткопальцева рука людини, в порівнняні з нормальним хвостом та рукою.


Слайд #4
Рецесивні та домінантні мутації:
Домінантна мутація yellow
Рецесивні: nude \зліва\ и hairless \ справа\


Слайд #5
Найчастіше мутації шкідливі для організму, в гомозиготному стані часто призводять до загибелі ембріона:
Неврологічна мутація застигання в будь-якій позі


Слайд #6
«Ходімо, вони все одно не чують»
Мутація в японських «вальсуючих мишей» призводить до дивного кружляння та глухоти.
В одної з цих мишей діабет та ожиріння, друга – нормальна.


Слайд #7
Гомологічні мутації
Однакові чи близькі мутації можуть виникати у спільних за походженням видах:
Мутація голландської пегості
Зникнення волосся
«Жила-була безхвоста кішка, яка ловила безхвосту мишку»


Слайд #8
«Це наші гени нас турбують, брате!»
Ненормальність обміну, що призводить до захворювання нирок є у всіх далматських собак. Аналогічна ненормальність обміну в людини призводить до подагри.


Слайд #9
В однояцевих близнюків Ані і Шури мутація веснушчатості проявляється по-різному, тому що Аня росла в місті, а Шура в селі, й часто працювала в полі.


Слайд #10
Різні умови місця проживання можуть змінити прояв однієї й тої ж мутації в ідентичних генотипів.
Гомозиготні по мутації по piebald миші однієї лінії


Слайд #11
Деякі мутації виникають в соматичних клітинах, в ембріона, тоді ми зустрічаємось із мозаїчним генотипом.
Один генотип
Другий генотип
Соматична мутація в плодових рослин


Слайд #12
Класифікація мутацій
Генні або точкові мутації
Хромосомні мутації
Геномні мутації
Поліплоїди
«Переїдання не допоможе дорости до мене, тобі потрібні мої гени!».


Слайд #13
Значення спонтанних мутацій:
Мутації - матеріал для эволюційного процесу.
Мутації служать матеріалом і для роботи селекціонерів,
але
Мутації, що виникають в людей – джерело нещасть, вони призводять до загибелі ембріонів, появи хворих нащадків і можуть бути причиною ракових захворювань.