Презентація "Основні небезпеки навколишнього середовища"

+13
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Основні небезпеки навколишнього середовища"
Слайд #1
Основні небезпеки навколишнього середовища
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниГоловне управління освіти і науки Макіївської держадміністрації
 
Роботу виконала:
Литовченко Анастасія,
учениця 10 класу
Макіївської міської гімназії
 
Керівник:
Бакурова Вікторія Олександрівна,
вчитель біології
Макіївської міської гімназії


Слайд #2
1. Людина як біологічна й суспільна істота
2. Джерела небезпек
3. Техногенні аварії
4. Посилення парникового ефекту
5. Забруднення Світового океану
6. Пожежна небезпека
План:


Слайд #3
Стан природного середовища в Україні сформувався під впливом давнього освоєння та надмірного антропогенного перетворення території, значного насичення її промисловим і сільськогосподарським виробництвами та створення природоохоронних об'єктів на порівняно незначних площах.


Слайд #4
гірничодобувна галузь пов'язана з нагромадженням відвалів із порід, які виймаються з шахт, рудників, кар'єрів. Нерідко у відвалах трапляються токсичні речовини, які розвіюються на значні території, потрапляють у підземні води. Це впливає на ріст рослин, здоров'я людей


Слайд #5
де вугілля видобувають шахтним способом, утворюються терикони — насипні горби заввишки до 100 м. Вони не придатні для використання. У них нерідко відбуваються самозаймання вугільної породи та вибухи метану.


Слайд #6
Природні джерела небезпеки - це об'єкти, явища природи та стихійні лиха, які становлять загрозу для життя чи здоров'я людини (землетруси, вулкани, повені, снігові лавини, урагани, ожеледі, блискавки, сонячне та космічне випромінювання, небезпечні рослини, тварини, бактерії, віруси) .


Слайд #7
Техногенні джерела небезпеки - це небезпеки, пов'язані з використанням: горючих, вибухонебезпечних речовин; процесів, що відбуваються при підвищених температурах та тисках; транспортних засобів електричної енергії, хімічних речовин та різних видів випромінювання.


Слайд #8
До соціальних джерел небезпек належать небезпеки, викликані низьким духовним та культурним рівнем людей: п'янство, алкоголізм, наркоманія, бродяжництво, злочинність, тощо


Слайд #9
До глобальних небезпек відносять: техногенні аварії (Чорнобильська катастрофа)


Слайд #10
Найбільшою за масштабами забруднення навколишнього середовища є аварія, яка відбулася в 1986 році на Чорнобильській АЕС. Внаслідок грубих порушень правил експлуатації та помилкових дій 1986 рік став для людства роком вступу в епоху ядерної біди.


Слайд #11
У глобальному масштабі що міститься в повітрі вуглекислий газ відіграє ту ж роль, що й скло. Світлова енергія проникає крізь атмосферу, поглинається поверхнею землі, перетворюється в її теплову енергію, і виділяється у вигляді інфрачервоного випромінювання.
Однак вуглекислий газ і деякі інші гази, на відміну від інших природних елементів атмосфери, його поглинають. При цьому він нагрівається і в свою чергу нагріває атмосферу в цілому. Отже, чим більше в ній вуглекислого газу, тим більше інфрачервоних променів буде поглинена і тим тепліше вона стане.


Слайд #12
До найбільш шкідливих забруднювачів Світового океану належать нафта й нафтопродукти, їх щорічно потрапляє сюди 5- 10 млн т, головним чином в результаті втрат при добуванні нафти з морських родовищ, аварій танкерів, берегового стоку тощо


Слайд #13
Моря й океани забруднюються також твердими відходами - промисловими й побутовими, їх в Світовому океані накопичилось вже понад 20 млн т. Більшість із них містять сполуки важких металів та інші шкідливі речовини, що згубно діють на морську фауну й флору.
В Світовий океан потрапила велика кількість радіоактивних речовин внаслідок випробувань атомної зброї, роботи атомних реакторів військових підводних човнів і криголамів, скидання контейнерів з відходами атомних електростанцій тощо


Слайд #14
Пожежа — це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі і просторі та створює загрозу життю і здоров'ю людей, навколишньому середовищу, призводить до матеріальних збитків.


Слайд #15
Токсичні продукти згорання становлять найбільшу загрозу для життя людини, особливо при пожежах в будівлях. Адже в сучасних виробничих, побутових та адміністративних приміщеннях знаходиться значна кількість синтетичних матеріалів, що є основними джерелами токсичних продуктів згорання.


Слайд #16
Небезпека підвищеної температури середовища полягає в тому, що вдихання розігрітого повітря разом із продуктами згорання може призвести до ураження органів дихання та смерті. В умовах пожежі підвищення температури середовища до 60 °С вже є життєво-небезпечною для людини.


Слайд #17
Фізхвилинка
Виростем великими (діти стають на пальці ніг, руки вгору).
Яблук нарвемо (імітують зривання яблук обома руками).
В кошики великі (розводять руки в сторони).
Ми їх складемо (присідають, імітуючи складання яблук).


Слайд #18
Висновки
Безпека Життєдіяльності – це стан оточуючого людину середовища, при якому виключається можливість порушення організму в процесі різноманітної предметної діяльності.


Слайд #19
Джерелами (носіями небезпек) є природні процеси і явища, техногенне середовище та людські дії. Небезпеки існують у просторі й часі та реалізуються у вигляді потоків енергії, речовини та інформації.
При ідентифікації небезпек, тобто при знаходженні типу небезпеки та встановленні її характеристик, необхідно виходити з принципу “все впливає на все”, тобто джерелом небезпеки може бути все живе й неживе, а підлягати небезпеці також може все живе й неживе. Ідентифікація необхідна для розробки заходів щодо запобігання небезпекам або вже ліквідації наслідків.


Слайд #20
Природні джерела небезпеки – це природні об’єкти, явища природи та стихійні лиха, які можуть спричинити шкоду людині або ж становлять загрозу для життя чи здоров’я людини (землетруси, зсуви, селі, вулкани, повені, снігові лавини, шторми, урагани, зливи, град, тумани, ожеледі, блискавки, астероїди, сонячне та космічне випромінювання, небезпечні тварини, рослини, риби, комахи, гриби, бактерії, віруси, заразні хвороби).


Слайд #21
Техногенні небезпеки – це небезпеки, пов’язані з використанням транспортних засобів, з експлуатацією підіймально-транспортного обладнання, з використанням горючих легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та матеріалів, процесів, що відбуваються при підвищених температурі й тиску, електричної енергії, хімічних речовин, різних видів випромінювання (іонізуючого, електромагнітного, віброакустичного). Джерелами техногенних небезпек є відповідні об’єкти, що породжують їх.


Слайд #22
Соціальні небезпеки – це небезпеки, викликані низьким духовним та культурним рівнем (бродяжництво, проституція, пияцтво, алкоголізм, тютюнопаління). Джерелами цих небезпек є незадовільний матеріальний стан, погані умови проживання, страйки, повстання, конфліктні ситуації на міжнаціональному, етнічному, расовому чи релігійному ґрунті.


Слайд #23