Презентація "Генетика"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Генетика"
Слайд #1
Генетика людини(методи дослідження)
Корєшкова А.В.
11-М


Слайд #2
вивчення спадкування в сім'ях протягом ряду поколінь;
дозволяє з'ясувати, чи успадковується дана ознака
Генеалогічний метод


Слайд #3
встановити вплив генотипу та середовища на формування ознаки;
з'ясувати, чи є дана ознака успадкованою
Близнюковий метод


Слайд #4
Заснований на мікроскопічному вивченні хромосом;
дозволяє вивчати стандартний каріотип людини;
проводять на стадії метафази
Цитогенетичний метод


Слайд #5
Засновані на вивченні метаболізму;
діагностика спадкових хвороб, обумовлених генними мутаціями
Біохімічні методи


Слайд #6
організація генетичного апарату, молекулярну структуру генів і генотипу
Методи молекулярної генетики та генетичної інженерії


Слайд #7
застосовують у криміналістиці;
вивчення рельєфу шкіри
Метод дерматогліфіки


Слайд #8
клітини для досліджень беруть з різних органів і тканин;
визначають місце певних генів у тих чи інших хромосомах
Метод культивування нестатевих (соматичних) клітин людини поза організмом