Презентація "Генетична інженерія"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Генетична інженерія"
Слайд #1
Генетична інженерія


Слайд #2
Генетична інженерія виникла на межі 70-х років нашого століття.

Це повязано з досягненнями в галузі генетики та хімії нуклеїнових кислот:
Створення методів хіміко-фізичного синтезу генів
Відкриття явища модифікації ДНК


Слайд #3
Суть генетичної інженерії полягає в переміщенні окремих генів з одного організму (клітини) в інший, що призводить до різних фенотипових змін організмів (клітин)


Слайд #4
Техніка рекомбінантних ДНК, що лежить в основі генетичної інженерії значно розширює можливості пізнання фундаментальних основ організації і функціонування геномів.


Слайд #5
Сьогодні вчені можуть в умовах in vitro розрізати молекули ДНК у потрібному місці, ізолювати, очистити, а також очистити окремі її фрагменти.


Слайд #6
Генетична інженерія з моменту зародження привертала увагу не тільки блискучими перспективами,а й потенційною небезпекою деяких досліджень:
невизначеність процесу взаємодії рекомбінантних ДНК з геном “рецепієнта”
попадання робочих матеріалів за межі території


Слайд #7
В 1975 р. відбулася конференція, присвячена проблемам одержання рекомбінантних молекул ДНК.
До складу конференції входили вчені з 16 країн, юристи, представники преси, промислових компаній.


Слайд #8
Зібрання дійшло висновку, що генетична інженерія має право на існування, але на існування під контролем.


Слайд #9
Генетична інженерія здійснюється через ряд послідовних операцій:
з’ясування локалізації гена(генів);
підбір ферментів рестриктаз;
підбір плазміди (вектора) для вмонтування в неї потрібного гена(генів);
клонування гена у плазміді;
дослідження вмонтованої генетичної інформації.


Слайд #10
В Україні дослідження в галузі генної інженерії розпочато з деяким запізненням, порівняно із західними країнами.
Проте на даний час одержано клони гібридних клітин, що виробляють моноклональні антитіла.
Розроблено технологію генетичної трансформації шляхом мікроінєкції ДНК у культивовані клітини і зародки.


Слайд #11
Дякую за увагу