Презентація "Особливості вирощування Гінкго Двоплатове"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Особливості вирощування Гінкго Двоплатове"
Слайд #1
Особливості вирощування ГІНКГО ДВОЛОПАТЕве
( Ginkgo biloba L.) в умовах Малого Полісся
Роботу виконав:
Дем’янович Тарас Миколайович
учень (7-А )11 класу
Сокальської гімназії ім. Олега Романіва
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇВІДДІЛ ОСВІТИ СОКАЛЬСЬКОЇ РДА


Слайд #2
МЕТА РОБОТИ
Вивчення особливостей вирощування Ginkgo biloba L.в умовах Малого Полісся


Слайд #3
завдання
Завдання
дослідження морфологічної структури вегетативних органів як базової основи для вивчення адаптації рослин в конкретних природно-кліматичних умовах України;
визначити кількість продихів листкової пластинки на 1 мм2
порівняти розвиток вегетативних органів рослини у різні роки вегетації
розкриття ресурсного потенціалу Ginkgo biloba з метою більш широкого його використання в медицині та ландшафтній архітектурі в Україні;


Слайд #4
Предмет дослідження
Анатомо-морфологічні показники розвитку Ginkgo biloba L. в конкретних природно-кліматичних умовах України.


Слайд #5
Промислова плантація Ginkgo biloba L.


Слайд #6
СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ
ЦАРСТВО – Рослини
ВІДДІЛ – Гінкговидні (Ginkgophyta Bessey)
КЛАСС – ГІКГОВІ (Ginkgoopsida Engel.)
ПОРЯДОК - ГІКГОВІ (Ginkgoаles Gorozh.)
РОДИНА - ГІКГОВІ (Ginkgoaceae)
РІД - - ГІКГОВІ (Ginkgo L.)
ВИД -- ГІКГО (Ginkgo biloba L. )


Слайд #7
9-ти річні рослини Ginkgo biloba L


Слайд #8
Отримані експериментальні дані про особливості анатомо-морфологічної структури вегетативних органів можуть бути використані для розробки рекомендацій вирощування рослин у промислових масштабах, як лікарську сировину для виготовлення настоїв , порошків, біодобавок із листя, кори, а в подальшому і збір насіння, як посівного матеріалу.
Практичне значення


Слайд #9
Порівняння річного приросту і висоти рослини у 3-9 річних саджанців Ginkgo biloba


Слайд #10
Заміри річного рослин
Заміри приросту 4-х і 9-ти річних рослин Ginkgo biloba L.


Слайд #11
4-х і 9-ти річні рослини Ginkgo biloba L.


Слайд #12
Поріваняння довжини, ширини листкової пластинки і довжини черешка у саджанців Ginkgo biloba у віці 3-9 роів


Слайд #13
Бічний пагін 9-ти річної рослини (приріст за 1 вегетаційний період)


Слайд #14
Кількість продихів на 1мм2 листкової пластинки Ginkgo biloba


Слайд #15
Порівняння розвитку кореневої системи ( головний і бічні корені) у 4 і 6 річних саджанців Ginkgo biloba


Слайд #16
рік
2010
2011
2012
2013
Кількість
3000
2640
2429
2427
Втрати у %
_
12%
7,04%
0,0 01%
Приживленість саджанців Ginkgo biloba при вирощуванні у відкритому грунті


Слайд #17
1. Розміри листкової пластинки ( довжина і ширина) змінюються пропорційно зміні росту висоти рослини. Після пересадки, коли різко збільшився приріст рослини , ширина змінюється від 6,375см до 9,063см, довжина відповідно – від 6,6 см до 8,5, і довжина черешка від 4,719 до 5,812.
2. З розвитком листкової пластинки збільшується кількість продихів на 1 мм2 площі листка : з 17,5 у віці 3 роки до 31,1 у віці 9 років, що засвідчує про якісний вегетативний розвиток.
3. Приживленість садженців Ginkgo biloba під час першого вегетаційного періоду становить 88%, другого 92,96%, третього 99,99 %.
4.Розвиток кореневої системи засвідчив про приживленя рослин і сприятливий склад грунту
Висновки


Слайд #18
5.Ginkgo bіloba властива досить висока репродуктивна здатність, яка вказує на його перспективність для масового впровадження в культуру для цілей ландшафтної архітектури та отримання лікарської сировини для фармацевтичної промисловості


Слайд #19
Для створення промислової плантації необхідно висаджувати 2 річні саджанці на постійне місцезростання. Саджанці у віці 8-9 років можна використовувати для збору листя, як лікарської сировини.
 
Рекомендації


Слайд #20
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ