Презентація "Емоції та почуття.Види емоційних станів"

+12
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Емоції та почуття.Види емоційних станів"
Слайд #1
Емоції та почуття.
Види емоційних станів


Слайд #2
Робота в парах
Прислухайтеся до своїх органів чуттів і продовжіть фразу:
“ У цю хвилину я відчуваю …”
Це – ваші відчуття!


Слайд #3
Прислухайтесь до свого настрою і продовжіть фразу: “ У цю хвилину мені…”
Це – ваші емоції!


Слайд #4
Висловіть свої почуття один до одного.
“Ти подобаєшся мені”, “Я відчуваю до тебе симпатію”, “Я поважаю тебе”…
Це – ваші почуття!


Слайд #5
То що ж таке «емоції» та «почуття»?


Слайд #6
Емоції-реакція людини і тварини на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників, що мають яскраво виражене суб'єктивне забарвлення.
Емоція - це конкретна форма протікання психічного процесу переживання почуттів.
Почуття - це відображення у свідомості людини її ставлення до дійсності, що виникає при задоволенні чи незадоволенні вищих потреб.


Слайд #7
В житті людини велике значення мають не тільки безпосередньо емоції, а й такий їх специфічний прояв як почуття. Обидва явища хоч і існують в єдності, все ж мають суттєві відмінності.
Емоції – це реакції, які викликаються певними епізодичними впливами або внутрішніми станами організму.
Почуття – це стале емоційне ставлення до різних сторін оточуючої дійсності.
Емоції – це прості переживання, пов’язані з задоволенням або незадоволенням органічних потреб.
Почуття пов’язані з вищими духовними потребами, що виникли в ході історичного розвитку людства.
Емоції пов’язані з першою сигнальною системою. Почуття пов’язані з другою сигнальною системою.


Слайд #8
За ступенем збудження чи заспокоєння
СТЕНІЧНІ ЕМОЦІЇ (від грецького слова “стенос”- сила) підвищують активність, енергію та життедіяльність, викликають підйом
та бадьористь.

АСТЕНІЧНІ ЕМОЦІЇ (від грецького слова “астенос”- слабкість, безсилля) зменшують активність та енергію людини, пргнічують життедіяльність.


Слайд #9
Функції емоцій:
– сигнальна функція – завдяки емоціям ми дізнаємось про значущі для нас події, про те, що відбувається навколо;
– регулятивна функція – забезпечує напрямок і інтенсивність поведінки людини;
– експресивна функція – виражає внутрішні переживання індивіда в зовнішній формі – міміці, жестах, особливостях мовлення та т ін.;
– комунікативна функція – за допомогою емоцій ми спілкуємось один з одним.


Слайд #10
Емоційні стани - психічні стани, які виникають у процесі життєдіяльності суб'єкта і визначають не тільки рівень інформаційно-енергетичного обміну, але і спрямованість поведінки. Емоції керують людиною набагато сильніше, ніж це здається на перший погляд.
Навіть відсутність емоцій це емоція, точніше ціле емоційний стан, який характеризується великою кількістю особливостей у поведінці людини.


Слайд #11
ОСНОВНІ емоційні стани, що виділяються в психології:
1) Радість (задоволення, веселощі)2) Смуток (апатія, сум, депресія),3) Гнів (агресія, озлоблення),4) Страх (тривога, переляк),5) Подив (цікавість),6) Огида (презирство, огиду).


Слайд #12
Обробка та інтерпретація результатів
Підбийте підсумки самооцінювання:
 
«Перешкоди» у встановленні емоційних контактів:
Номери питань і відповіді за «ключем»
1. Невміння управляти емоціями, дозувати їх
+ 1,
-6,
+11,
+16,
-21
2. Неадекватний прояв емоцій
-2
+7,
+12,
+17,
+22
3. Негнучкість, нерозвиненість, невиразність емоцій
+3,
+8,
+13,
+18,
-23
4. Домінування негативних емоцій
+4,
+9,
+ 14,
+19,
+24
5. Небажання зблизитися з людьми на емоційній основі
+5,
+ 10
+15,
+20
, +25


Слайд #13
Фундаментальні емоції (за К.Є. Ізардом)
1. ІНТЕРЕС – позитивна емоція, що мотивує навчання, розвиток навичок та вмінь, творчі прагення.

2. РАДІСТЬ – позитивне емоційне збудження, що виникає при появі можливості досить повно задовольнити актуальну потребу, ймовірність чого до цього моменту була невисокою чи невизначеною.

3. ГОРЕ – емоція зумовлена комплексом причин, пов”язаних з невідтвореними життєвими втратами.
4. ГНІВ - може викликати бажання покарати, наказати.Може сприяти мобілізації сили, викликати відчуття впевненності у правильності власних дій.
5. ОГИДА – часто виникає разом з гнівом, але має свої власні ознаки і по- іншому переживається. Огида являє собою бажання позбавитись від когось чи від чогось.


Слайд #14
Фундаментальні емоції (за К.Є. Ізардом)
6. ПРЕЗИРСТВО - емоція,що відображає втрату іншою людиною чи цілою групою своєї значущості для індивіда, переживання останнім своєї переваги в порівнянні з іншими.

7. СТРАХ – переживання, зумовлене отриманням прямої чи опосередкованої інформації про реальну чи уявну загрозу, очікування невдачі при здійсненні дій, обумовленої ситуацією, що виникла.Вважається , що страх являється однією з найбільших негативних емоцій.
8. ПОДИВ – різке підвищення нервової стимуляції, що виникає в наслідок несподіваних подій.


Слайд #15
Фундаментальні емоції (за К.Є. Ізардом)
9. СОРОМ – виникає як переживання неузгодженності (дійсного чи тільки уявного ) між нормою поведінки і фактичною оцінкою, прогнозування засуджуючої чи різко негативної оцінки оточуючих.Сором мотивує бажання сховатися, зникнути.
10. ПРОВИНА- емоція, схожа на сором, оскільки також виникає у результаті неузгодження очікуваної та реальної поведінки.
Однак сором може з’являтися внаслідок будь-яких помилок, вина ж виникає при порушеннях морального чи етичного характеру, при чому в ситуаціях, в в яких людина відчуває особливу відповідальність.


Слайд #16
Тривалі емоційні стани:
Афект – психологічний стан, в основі якого лежить сильне, відносно короткочасне емоційне переживання. Це реакція на екстремальну ситуацію.
Настрій – загальний, відносно невеликий за інтенсивністю, емоційний стан людини, що характеризує її життєвий тонус протягом певного часу.
Пристрасть – стійке, глибоке та сильне емоційне прагнення людини до певного об’єкта. Максимальний інтерес до предмета.
Фрустрація – емоційний стан людини, який викликається об’єктивно нездоланними перешкодами або труднощами на шляху досягнення бажаної мети.
Стрес – сильне емоційне збудження, а також сукупність стереотипних, філогенетично запрограмованих неспецифічних реакцій усього організму, що робить можливим підвищену фізичну активність. Виникає в скрутних, несподіваних та небезпечних ситуаціях.


Слайд #17
Апатія — філософське поняття, психічний стан, викликаний втомою, важкими переживаннями або хворобою, що означає відмову від всіх пристрастей, зникнення інтересу та байдужість до всього оточуючого, звільнення від почуття страху і проблем навколишньої дійсності.
Депресія (від латинського слова depressum - знижувати, придушувати, гнітити) - стан, що характеризується пригніченим чи сумним настроєм і зниженням психічної активності, що сполучаються з руховими розладами і різноманітними соматичними (тілесними) порушеннями (втрата апетиту, схуднення, запори, зміна ритму серцевої діяльності і т.п.).
Доброзичливість - відношення до людини, орієнтоване на сприяння його благу, на здійснення добра. Суб'єктивно доброзичливість проявляється в прихильності, симпатії, співчутті, благодіянні.
Переляк-серйозний страх є відповіддю на деяку грізну небезпеку що насувається, тоді як дріб'язковий повстає при зіткненні з незначною небезпекою.


Слайд #18
Почуття і здоров’я
5 емоцій,що негативно впливають на здоров’я
Австрійський вчений, фахівець у галузі психології та психосоматики, Вольфганг Грубер провів дослідження, в ході якого він спостерігав за добровольцями у кількості двох тисяч протягом п‘яти років. Підбивши підсумки, було виділено 5 найшкідливіших для здоров’я почуттів.


Слайд #19
Заздрість
Було з‘ясовано, що у заздрісників вище ризик виникнення інфаркту у 2,5 рази, ніж у людей, які раді чужим успіхам. Вчений назвав заздрість отрутою для людського серця.


Слайд #20
Ревнощі
Дослідження показало, що ревнощі ведуть до порушення гормонального статусу організму. Почуття ревнощів притаманне дріб’язковим, тиранічними людям.


Слайд #21
Самобичування
Як було показано, почуття провини до себе підвищує ймовірність розвитку онкологічних процесів. Люди, що займаються самобичуванням, частіше хворіють на простудні захворювання, більше схильні до інфекцій і сприймають це як належне. А вчені стверджують, що здоров'я на 80% залежить від психологічного стану людини.


Слайд #22
Жалість до себе
Жалість до себе веде до виникнення проблем з печінкою, збільшується вироблення ацетилхоліну — гормону слабкості, знижується вміст цукру в крові, виникають проблеми з прийомом їжі.


Слайд #23
Жадібність
У жадібних людей часто виникають проблеми з травленням, може виникнути булімія або анорексія. Почуття жадібності часто межує з недоречним марнотратством.


Слайд #24
Види почуттів
Моральні почуття — це почуття, в яких виявляється стійке ставлення людини до суспільних подій, до інших людей, до самої себе.
Естетичні почуття — це чуття краси в явищах природи, в праці, в гармонії барв, звуків, рухів і форм.
Праксичні почуття — це переживання людиною свого ставлення до діяльності.
Інтелектуальні почуття являють собою емоційний відгомін ставлення особистості до пізнавальної діяльності в широкому розумінні.
Пізнавальні почуття залежно від умов життя, навчання та виховання мають різні рівні свого розвитку.


Слайд #25
Тренінг самоконтролю
Надути кульку нормального розміру іншу – занадто сильно.
Яка кулька “проживе” довше?
Що може статися з тією , що надута занадто сильно?


Слайд #26
Поради для самоконтролю емоційного стану
Вправа «Візьми себе в руки».
Продовжуючи тему самоконтролю і саморегуляції поведінки керівник навчає дітей наступному прийому. Він говорить, що як тільки учень відчує, що  його щось непокоїть, хочеться когось стукнути, щось кинуть, є дуже простий засіб довести собі свою силу: потрібно взятися долонями за лікті і сильно притиснути руки до грудей. – це поза сильної духом людини.


Слайд #27
Рекомендації для тих, хто бажає побороти невдачі
Недовіра людини у свої здібності, обрікає її до постійних невдач.
Страх притягує невдачі! Руйнує особистість та її власне життя!
Сила, мудрість та спокій розсіють страх і небезпеку.
Опиши свою невдачу або кризу, яка сталася з тобою за останній час, і не забудь додати те, чого цей досвід тебе навчив. У кожній проблемі завжди існує позитивний аспект.
Не бійся допускати помилки. Всі люди, що стають успішними у житті досягають позитивних результатів методом різних проб та помилок.
Не втрачай надії на успіх у кінцевому результаті своїх дій. Страхи, суєта та психологічні комплекси заважають у досягненні успіху.
Слухай внутрішній голос. Вір собі, своїм почуттям і не бійся приймати спонтанні рішення.
Заглянь у себе, розчисти свій внутрішній простір від негативних думок, і у тебе звільниться стільки енергії, що ти зможеш втілити всі свої грандіозні плани.
Ніколи не піддавайся почуттю безвихідності, бо з любої ситуації завжди знайдеться вихід.
Використовуй життєві труднощі, як мудрий досвід у подальших життєвих ситуаціях.
Якщо людина вважає,що її не поважають та не люблять інші, насамперед вона не любить та не поважає себе.


Слайд #28
Руханка“Дзеркало емоцій”
Спостерігаючи за людиною і її емоціями ми можемо без слів зрозуміти її настрій. Навіть за посмішкою видно чи радісна вона, чи “сміх крізь сльози ”
Робота у парах
Демонстрація емоції та повторення певної емоції у віддзеркаленні.
Відображення радості усіма учнями.
(звернути увагу на вплив відображення емоції на настрій)


Слайд #29
Підсумкове завдання
Вправа “Врятуй пташеня”
Уявіть , що ви тримаєте у руках маленьке беззахисне пташеня. Обережно стуліть долоні, зігрійте його своїм подихом, прикладіть до грудей, віддайте йому часточку свого тепла. Обережно розкрийте долоні і подивіться, як воно розправило крильця, злетіло високо у небо і радісно заспівало. Усміхніться йому і побажайте всього найкращого. Озерніться навколо і побажайте гарного дня своїм друзям і самим собі.


Слайд #30
Руханка


Слайд #31
До зустрічей!