Презентація "Біоценоз"

+5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Біоценоз"
Слайд #1
ПОНЯТтя: БіОЦЕНОЗ
Екосистема


Слайд #2
Екосистема - біологічна система, що складається зі спільноти живих організмів ( біоценоз), середовища їх проживання ( біотоп), системи зв'язків, здійснює обмін речовиною і енергією між ними. Приклад екосистеми - ставок з організмами в ньому : рослинами, рибами, безхребетними тваринами, мікроорганізмами, складовими живого компоненту системи, біоценозу. Для ставка як екосистеми характерні донні відкладення певного складу, хімічний склад і фізичні параметри, а також певні показники біологічної продуктивності, трофічний статус водойми і специфічні умови даного водоймища. Інший приклад екологічної системи - листяний ліс в середній смузі України з певним складом лісової підстилки, характерним, для цього типу лісів, грунтом і стійким рослинним співтовариством, і, як наслідок, зі строго визначеними показниками мікроклімату і відповідним таким умовам середовища комплексом тваринних організмів. Важливим аспектом, що дозволяє визначати типи і межі екосистем, є трофічна структура співтовариства і співвідношення виробників біомаси, її споживачів і руйнуючих біомасу організмів, а також показники продуктивності та обміну речовини і енергії.
Поняття Екосистема


Слайд #3
Різноманітність екосистем
Мікроекосистеми Мезоекосистеми Глобальні екосистеми


Слайд #4
Лісові екосистеми
Ліс – це елемент географічного ландшафту, що складається з сукупності деревних, кущових, трав’яних рослин, тварин і мікроорганізмів, що біологічно взаємозв’язані та впливають один на одного, як і на зовнішнє середовище.
Існує шість зональних типів лісу: хвойні, змішані, вологі, екваторіальні, тропічні, ліс сухих областей.
У лісових екосистемах зосереджено 80% фітомаси Землі, або 1960 млрд. тон. Вони займають 30% площі суходолу із середнім запасом деревини – 350 млрд. куб. м.
Щорічно в процесі фотосинтезу ліс утворює 100 млрд тон органічної речовини.


Слайд #5
Екосистеми трав’яних ландшафтів
До цих екосистем належать степ і луг, пасовища, сінокоси, агробіоценози.
Степ займає 6% суходолу і вкритий переважно злаками й багаторічниками. Степ буває субтропічним, саванноподібним різнотрав’ям, чагарниковим, луговим тощи.
Агробіоценози – поля, штучні пасовища, городи, сади, виноградники, плантації горіха, ягідники, квітники, лісопаркові смуги.
Основа агробіоценозу – штучний фітоценоз, якість якого залежить від умов середовища, грунту, вологи, мікроорганізмів. Агробіоценоз – це 10% суходолу які дають людині 90% харчів.


Слайд #6
Водні екосистеми
Океан – екосистема, взаємопов’язана і взаємообумовлена геофізичними й геохімічними процесами, явище глобального масштабу. Його вода покриває 75% Землі товщиною переважно понад 4000м. Він регулює обмін тепла, газів, мінеральних і органічних речовин


Слайд #7
Властивості біогеоценозів
цілісність
Здатність до самовідтворення
стійкість
Здатність до саморегуляції


Слайд #8


Слайд #9


Слайд #10
Продуктивність екосистеми
Продуктивність екосистеми — це кількість органічної речовини , що виробляється з одиниці поверхні за одиницю часу. Наприклад, продуктивність тропічного лісу — кг/м² за рік тощо.
Продуктивність біологічна (екосистем) буває первинною, вторинною, чистою й валовою.
- Первинна продуктивність (або продукція) — це біомаса або енергія, створена продуцентами за одиницю часу на одиницю простору.
- Валова первинна продуктивність — це енергія, фіксована в процесі фотосинтезу, а чиста первинна продуктивність — швидкість приросту біомаси, яка може бути засвоєна гетеротрофними організмами.
- Вторинна продуктивність (або вторинна продукція) — загальна кількість органічної речовини, яка вироблена всіма гетеротрофами на одиницю площі за одиницю часу. Вторинна продуктивність також поділяється на валову й чисту.


Слайд #11


Слайд #12
Правило екологічної піраміди
Екологічна піраміда (або трофічна піраміда, харчова піраміда) — графічне подання зміни кількості біомаси або біопродуктивності на кожному трофічному рівні екосистеми. Суть екологічної піраміди полягає в тому що кожен новий рівень в піраміді засвоює лише 10 - 20% від усієї енергії виробленої попереднім рівнем.
Екологічні піраміди починаються продуцентами на нижньому рівні і продовжуються вгору через один або кілька рівнів консументів.


Слайд #13


Слайд #14
Екосистема — це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле.
Розмір екосистеми може бути різним. Це може бути тропічний ліс Амазонської низовини, або окремий ставок, чи навіть домашній акваріум. Різні екосистеми зазвичай відокремлені географічними бар'єрами — пустелями, горами, океанами і т. д., або є ізольованими іншим чином — так як річки або озера. З огляду на те, що ці межі ніколи не є абсолютно непроникними, екосистеми накладаються одна на одну. Таким чином можна сказати, вся Земля може розглядатись як одна екосистема.


Слайд #15
БіОЦЕНОЗ -
сукупність взаємопов'язаних
 між собою
живих організмів,
мешкають в даній місцевості
біос - життя
койнос - загальний


Слайд #16
Термін ввів Карл Мебіус в 1877г.
Біоценоз - сукупність популяцій різних видів, що мешкають на певній території


Слайд #17
СКЛАД біоценозу
СУШІ І ОКЕАНУ


Слайд #18
Найбільш багаті видами тропічні ліси. Тут на 1 м2
доводиться кілька сотень тисяч рослин і тварин.


Слайд #19
Більшість живих організмів мешкає
 в приповерхневому шарі океану


Слайд #20
біоценоз ставка


Слайд #21
I
II
III
IY
Y
Ярусность в біоценозі


Слайд #22
Біомаса - загальна кількість живої органічної речовини, виражене в одиницях маси
Для створення первинної
  біомаси використовується сонячна енергія.
глюкоза
енергія Сонця
О2
СО2
продуценти


Слайд #23
консументи
1 порядку
консументи
2 порядку
редуценти


Слайд #24
Природний
біоценоз - це той,
який створила
природа. наприклад,
озеро, ліс, водоймище.
Види біоценозів
Штучний
біоценоз - це той,
який створив
чоловік. наприклад,
сад, город,
акваріум.


Слайд #25
Ось і відповіли ми на питання -
«Що ж таке біоценоз?»
Тут все семьею одною живуть,
Дихають, харчуються, навіть зростають.
Всі призвичаїлися, порядок скрізь,
Все по закону «Ти - мені, я - тобі»
Якщо раптом з кимось трапилася біда -
Нема чого плакати, така доля.
В цілому, у кожного частка своя,
У цій системі є десь і я.
ВИСНОВОК:
1. Біоценози дуже складні, в них є багато паралельних і складно переплетених ланцюгів живлення.
2. Загальне число видів вимірюється сотнями і навіть тисячами. Чим більше видове різноманіття, тим біоценоз стійкіше.
3.Біоценози бувають природними і штучними. Штучні - нестійкі, там буде рости тільки те, що посадив чоловік, будуть жити тільки кілька видів тварин.