Презентація "Біологічний прогрес і біологічний регрес"

-5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Біологічний прогрес і біологічний регрес"
Слайд #1
Біологічний прогрес і біологічний регрес.
Виконала учениця 11-Б класу
Павленко Наталка


Слайд #2
Основне:
Біологічний прогрес
Показники біологічного прогресу і регресу
Існування на Землі організмів різного ступеня складності
Напрямок біологічної еволюції
Причини вимирання видів


Слайд #3
Біологічний прогрес.
Біологічний прогрес - це напрям еволюції, в ході якого таксон оптимально адаптується до умов навколишнього середовища, а його чисельність і ареал ростуть.
Біологічний прогрес — переважання народжуваності в популяціях над смертністю в них (високий потенціал виживання). Характеризується зростанням чисельності особин, розширенням площі проживання, підвищенням внутрішньовидової мінливості. Результат успіху виду в боротьбі за існування.
Біологічний прогрес призводить до процвітання таксона і зазвичай супроводжується ускладненням організації: поява теплокровності у птахів і ссавців, насіння у квіткових рослин і т. д. Однак спрощення організації також може сприяти біологічному прогресу. Прикладом служать багато паразитичні організми, а також тварини-біофільтратори (двостулкові молюски та ін.)


Слайд #4
Показники біологічного прогресу:
розширення ареалу проживання;
збільшення чисельності особин;
прогресивна диференціація — збільшення числа систематично тих груп, що складають даний таксон.


Слайд #5
Біологічний регрес.
Біологічний регрес — це зниження рівня пристосованості до умов, зменшення чисельності виду і площі видового ареалу.
Біологічний регрес настає через неспроможність певної групи організмів пристосуватись до змін довкілля. Він проявляється у зменшенні чисельності популяцій, звуженні ареалів та може призвести довимирання певної групи. Наприклад, із колись процвітаючого ряду хоботних у наш час лишилось тільки два види - африканський та індійський слони, які перебувають під загрозою повного вимирання.


Слайд #6
Показники біологічного регресу:
зменшення чисельності особин таксона;
звуження ареалу проживання;
зменшення числа підлеглих систематичних груп.


Слайд #7
В даний час основним чинником, що викликає біологічний регрес безлічі видів, є антропогенний вплив, тобто вплив людини на біосферу. У стані ж біологічного прогресу перебувають переважно види, існування нерозривно пов'язане з людиною (домашні тварини та культурні рослини, паразити і бур'яни, види-квартиранти начебто тарганів та ін.) 


Слайд #8
Існування на Землі організмів різного ступеня складності.
Вершинами еволюції на нашій планеті є вищі рослини , членистоногі , теплокровні хребетні . Однак існує безліч інших набагато простіше організованих таксонів . Причина цього пов'язана з тим , що ускладнення будови зовсім не є обов'язковою метою еволюції. Мета полягає в досягненні максимальної пристосованості до умов навколишнього середовища , яка може наступити і на відносно низькому рівні організації . Цьому сприяють стабільні , « монотонні » умови проживання, наявність постійного , що не дуже інтенсивного джерела енергії (їжі ) . Прикладами служать багато організми - редуценти (бактерії , черви , гриби) , кишковопорожнинні та губки , бактерії - хемосинтетики


Слайд #9
Напрямок біологічної еволюції.
Основні напрямки еволюції охарактеризовані в класичних роботах російських вчених А. Н. Северцова та І. І. Шмальгаузена . У числі іншого вони виділили зміни , які ведуть до загального підйому організації живих істот , підвищують інтенсивність їх життєдіяльності і не є вузькими пристосуваннями до певних умов проживання. Такі зміни назвали ароморфозами . Ароморфози , як напряму еволюції , ведуть до виникнення великих систематичних груп - класів і типів; як правило , вони дозволяють живим організмам освоїти принципово нові області проживання . Так , значне число ароморфозов зумовило вихід рослин і тварин з океану на сушу.


Слайд #10
Причини вимирання видів.
Вимирання видів може відбуватися з кількох причин. По-перше , вид може не витримувати конкуренції з подібними видами ( бичок- ротан витісняє інших риб з водойм середньої смуги Росії). По-друге , в результаті адаптації вид може стати високоспеціалізованих ( пристосуватися до екстремальних умов проживання або строго певної їжі ) . При швидкій зміні умов він може не встигнути змінитися , що особливо справедливо по відношенню до видів - ендеміками . Вимирання може бути також результатом епідемії чи глобальних природних катаклізмів. В даний час основний фактор вимирання - антропогенні дії , що призводять як до зміни умов проживання , так і до прямого винищення виду ( тюлені -монахи ) .


Слайд #11
Вимираючі види.


Слайд #12
Великий бамбуковий лемур (Greater Bamboo Lemur)


Слайд #13
Чубатий (чорний) павіан (Celebes Crested Macaque)


Слайд #14
Рівнинна горила (Lowland Gorilla)


Слайд #15
Мадагаскарський орлан-рибалка (скопа) (Madagascar Fish Eagle)


Слайд #16
Ванкуверский бабак (Vancouver Island Marmot)


Слайд #17
Чорний носоріг  (Black Rhino)


Слайд #18
Іберійська (іспанська) рись(Iberian Lynx)


Слайд #19
Китайський річковий (озерний) дельфін(Baiji Dolphin)


Слайд #20
Сибірський журавель (Стерх) Siberian Crane)