Презентація "Пам’ять"

+10
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Пам’ять"
Слайд #1
Пам’ять
Види пам’яті


Слайд #2
У Великій Радянській Енциклопедії сказано: память – це “ здатність до відтворення минулого досвіду, одна з основних властивостей нервової системи, що виражається в можливості довгостроково зберігати інформацію про події зовнішнього світу та реакції організму і багаторазово вводити її у сферу свідомості та поведінки.


Слайд #3
Щоб піднятися на вищий ступінь розвитку, дитина має засвоїти знання про навколишній світ, оволодіти нормами поведінки, набути певних навичок і вмінь. Все це повязано з роботою памяті. Якби людина не запамятовувала те, що сприймала, переживала, робила, її психічний розвиток був би неможливий.


Слайд #4


Слайд #5
Память окремої людини індивідуальна і залежить від багатьох факторів – фізичних та психологічних.


Слайд #6
Обєкти діяльності – рух, почуття, образ або слово – дали назви таким видам памяті, як:
моторна;
емоціональна;
образна;
словесно-логічна.


Слайд #7
Моторна память – запамятовування, зберігання та відтворення рухів. Вона виражається у формуванні звичок, лежить в основі усіх практичних та трудових дій, часто непомітних, не фіксуємих людиною. Походка, манера розмовляти, сміятися, почерк повязані з моторними навичками.


Слайд #8


Слайд #9
“Якщо ви здатні поблідніти або почервоніти при одній згадці про пережите, якщо ви боїтеся думати про давно пережите нещастя – у вас є память на почуття ”, – писав К. С. Станіславський про емоціональну память. Емоціональна память адаптує нас до того, що відбувається, відвертаючи увагу від поганого і скеровуючи до доброго – для здобуття настрою, що допомагає роботі, творчості.


Слайд #10


Слайд #11
Ще один вид памяті – образна, або наглядна, вона оперує уявленнями – образами предметів, сформованими в нашому досвіді. Чудова образна память – особливий дар художників, музикантів, письменників.


Слайд #12
У відповідності з модальністю – набуттям уявлень з різних сенсорних сфер – образна память поділяється на:
Зорову та слухову(вони найбільш розповсюджені);
Осязальну;
Обоняльну;
Вкусову.


Слайд #13
Специфічно людська память – словесно-логічна, змістом якої є наші думки та мова.Словесно-логічна память – це не просто запамятовування, а переробка словесної інформації, виділення з неї найбільш суттєвого, відхилення від другорядного, несуттєвого, і збереження в памяті не безпосередньо сприймаємих слів, а тих думок, які ними виражені.


Слайд #14


Слайд #15
Отже, память – поняття багатозначне.Згідно принципу єдності свідомості та діяльності, все, що закладено в людині природою, являє собою лише можливість для розвитку, а чи буде ця можливість втілена в життя – це вже залежить від його біографії, від навчання та виховання, в тому числі у великому ступені від свідомих, активних зусиль самої особистості.


Слайд #16
Презентацію виконали:
Соломко Юлія
Жигарєва Ірина