Презентація "Імунітет"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Імунітет"
Слайд #1
Імунітет
By Danil Churlin


Слайд #2
Імунітет - властивість живих організмів запобігати проникненню чужорідних молекул в клітини організмів, розпізнавати їх, руйнувати і виводити з організму.


Слайд #3
Пасивний
З’являється при дії лікувальної сиворотки.
З’являється після щеплення
Набутий
З’являється після інфекційного захворювання
Вроджений
Види імунітету
Активний
Наслідується дитиною від матері
Природний
Штучний
Види імунітету


Слайд #4
Імунітет - це третій глибинний бар'єр, після шкіри зі слизовою оболонкою (перший бар'єр) і корисної мікрофлори (другий бар'єр). Перші два рівні захисту нашого організму називають природним неспецифічним захистом. У такій реакції у відповідь задіяно багато органів і тканин, які називають імунною системою.


Слайд #5
Неспецифічний імунітет – це форма, що здійснюється різними речовинами, які виділяються спеціальними залозами шкіри, травної і дихальної систем, а також лейкоцитами за допомогою фагоцитозу та білком-інтерфероном.
Фагоцитоз – процес поглинання та перетравлення мікроорганізмів клітинами-пожирачами – фагоцитами.
Інтерферон – спеціальний білок плазми крові, що утворюється у відповідь на вторгнення вірусів та м/о.
Речовини неспецифічного імунітету діють на всі мікроорганізми, незалежно від їхньої природи.
Неспецифічний імунітет


Слайд #6
Фагоцитоз - захоплення і переварювання мікроорганізмів.
Фагоцитоз


Слайд #7
Специфічний імунітет – це форма імунітету, коли організм здатний розпізнавати і знищувати тільки певний вид мікроорганізмів. Його забезпечують Т-лімфоцити та антитіла. Т-лімфоцити утворюються у вилочковій залозі - тимусі, тому їх називають тимус-залежними.
Зустрівшись із мікроорганізмами, Т-лімфоцити “запам’ятовують” їхню будову і передають інформацію про цей тип мікроорганізмів наступним поколінням Т-лімфоцитів. Таким чином, ці лімфоцити захищають організм від тих мікробів, яких “запам’ятали”.
Специфічний імунітет


Слайд #8
B-лімфоцити (B-клітини) - функціональний тип лімфоцитів, які грають важливу роль у забезпеченні гуморального імунітету. У ембріонів людини та інших ссавців B-лімфоцити утворюються в печінці і кістковому мозку зі стовбурових клітин, а у дорослих ссавців - в червоному кістковому мозку.
В-лімфоцити


Слайд #9
Плазматичні клітини
Гуморальний імунітет
В-лімфоцити
утворюються в кістковому мозку, дозрівають в лімфоїдній тканині
Дія
антигена
Набутий імунітет
Клітини пам’яті
В-лімфоцити


Слайд #10
Розрізняють клітинний і гуморальний механізми імунітету.
Механізм клітинного імунітету – знищення шкідливих чинників клітинами-фагоцитами і Т-лімфоцитами.
Механізм гуморального імунітету – це знищення шкідливих чинників спеціальними речовинами-білками, які містяться в крові – антитілами та інтерфероном.
Отже, фагоцити і Т-лімфоцити забезпечують клітинний імунітет, а антитіла та інтерферон – гуморальний.
Механізми імунітету


Слайд #11
Антигени – чужорідні для організму хімічні речовини або живі організми - бактерії, віруси або їх токсини, а також клітини організму, що здатні спричинити імунну реакцію.
Антитіла, що переродилися, – молекули білка, що синтезуються у відповідь на присутність антигена. Кожне антитіло розпізнає свій антиген.

Імунна система


Слайд #12
Імунна система
Імунна система об'єднує органи і тканини, що забезпечують захист організму від генетично чужорідних клітин або речовин, що поступають іззовні або, що утворюються в організмі.
Центральні органи -
червоний кістковий
мозок, тимус
Периферичні органи - лімфатичні вузли, мигдалини, селезінка


Слайд #13
Схема дії імунної системи


Слайд #14
Мигдалини розташовані кільцем в слизистій оболонці глотки, оточуючи місце входу в організм повітря і їжі.
Лімфатичні вузлики розташовані на кордонах із зовнішнім середовищем - в слизистих оболонках дихальних, травних, сечових і статевих доріг, а також в шкірі.
Лімфоцити, що знаходяться в селезінці, розпізнають чужорідні об'єкти в крові, яка «фільтрується» в цьому органі.
Периферична імунна система


Слайд #15
Активний імунітет (природний, штучний) формується самим організмом у відповідь на введення антигена.
Природний активний імунітет виникає після перенесеного інфекційного захворювання.
Активний імунітет


Слайд #16
Штучний активний імунітет виникає після введення вакцин.
Активний імунітет


Слайд #17
Пасивний імунітет (природний, штучний) створюється за рахунок готових антитіл, отриманих від іншого організму.
Природний пасивний імунітет створюється антитілами, що передаються від матері до дитини.
Пасивний імунітет


Слайд #18
Штучний пасивний імунітет виникає після введення лікувальних сироваток або в результаті об'ємного переливання крові.
Пасивний імунітет


Слайд #19
Особливість імунної системи - здатність її головних клітин - лімфоцитів
розпізнавати генетично «своє» і «чуже».
Робота імунної системи


Слайд #20
Типи імунних відповідей


Слайд #21
Зміцнення імунітету
Зміцнювати імунітет можуть: здоровий спосіб життя, 8-годинний нічний відпочинок, рухливість, відмова від згубних звичок, гартування, прийом іммунотоніков (настоянка елеутерокока або ехінацеї, прополіс, спіруліна).