Презентація "Мітохондрії"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Мітохондрії"
Слайд #1
Двомембранні органели. Мітохондрії


Слайд #2


Слайд #3
Незакінчені речення
1. Ця органела була відкрита у 1945 році: …
2. Необов'язковий компонент еукаріотичної клітини -.
3. Окрема зона скупчення мембран комплексу Гольджі - ...
4. Структура, яка має вигляд клітинних порожнин, - .
5. Елементи цієї органели, як правило, пов'язані з вакуолями.
6. Лізосоми - це….
7. Головне призначення рослинної вакуолі - ….
8. Завдяки лізосомам відбувається….
9. Органела, яка бере участь у синтезі органічних речовин,-…
10. Не має рибосом ендоплазматична сітка...
11. Лізосоми утворюються в...
12. Органела, яка після того як відбувся поділ клітини, бере участь в утворенні нової ядерної оболонки – це…


Слайд #4
Взаємоперевірка
1. ендоплазматична сітка
2. вакуоля
3. диктиосома
4. вакуоля
5. апарат Гольджі
6. невеликі округлі тільця, розташовані в цитоплазмі
7. підтримувати тургор
8. клітинне травлення
9. гранулярна ендоплазматична сітка
10. агранулярна
11. в комплексі Гольджі
12. ендоплазматична сітка


Слайд #5
Органели (від грец. органон – орган, інструмент ) – постійні клітинні структури, обмежені однією або двома мембранами, а деякі взагалі не мають мембранної оболонки.


Слайд #6
пластиди
мітохондрії
Двомембранні органели


Слайд #7
Ендосимбіотична теорія
органели в минулому були бактеріями, які були узяті до клітин як ендосимбіонти. Мітохондрія розвилася з протеобактерій, а хлоропласти з ціанобактерій. Ця теорія була вперше запропонована Андреасом Шімпером у 1883 році.


Слайд #8
Історія відкриття мітохондрій
У 1894 р. Ріхард Альтман описав мітохондрії і назвав їх біобластами
У 1897 р. К. Бенд запропонував назву “мітохондрія”
У 1952 р. Фрітьоф Сьостранд і Джордж Паладе описали внутрішню будову мітохондрій


Слайд #9
Мітохондрії (від грец. мітос – нитка, хондрос – зернятко) – органели у вигляді гранул, паличок, ниток. Їх кількість у клітині різна: від 1 до 100000.Наявні в клітинах рослин, грибів, тварин, крім одноклітинних еукаріотів – анаеробів.


Слайд #10
Будова мітохондрій


Слайд #11
и
Склад матриксу
Кільцева молекула ДНК
і - РНК
т - РНК
Рибосоми


Слайд #12
Функції мітохондрій
Синтез
АТФ
Відбувається за рахунок
енергії, яка звільняється
під час окиснення
органічних сполук
Початкові реакції
відбуваються в матриксі,
а наступні – на
внутрішніх мембранах


Слайд #13