Презентація "Вуглеводи"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Вуглеводи"
Слайд #1
Вуглеводи


Слайд #2
Історичні відомості
Вперше термін "вуглеводи" запропонував професор Дерптського (нині Тартуського) університету К.Г. Шмідт в 1844 р.
У 1927 р. Міжнародна комісія по реформі хімічної номенклатури запропонувала термін "вуглеводи" замінити терміном "гліціди", однак стара назва "вуглеводи" вкоренилася і є загальноприйнятою.


Слайд #3
Загальна характеристика
Вуглеводи — органічні сполуки із загальною формулою Cn(H2O)n, де n – число не менше 3. До їхнього складу входять Вуглець, Кисень та Водень. Співвідношення кисню і водню аналогічно співвідношенню їх у молекулі води.


Слайд #4
- Моносахариди - прості вуглеводи, які не піддаються гідролізу - не розщеплюються водою на простіші вуглеводи.
- Дисахариди - вуглеводи, які при нагріванні з водою в присутності мінеральних кислот чи під дією ферментів піддаються гідролізу, розкладаючись на дві молекули моносахаридів.
- Полісахариди - вуглеводи, які не мають солодкого смаку, і майже не розчинні у воді. Вони є складними високомоле-кулярними сполуками, які під каталітичним впливом кислот чи ферментів піддаються гідролізу з утворенням дисахаридів та сотень і тисяч молекул моносахаридів.
Класифікація вуглеводів


Слайд #5
Класифікація вуглеводів


Слайд #6
Моносахариди - тверді кристалічні речовини, добре розчинні у воді у залежності від кількості вуглецевих атомів, які входять у молекулу вуглеводу.
Розрізняють:
тріози - моносахариди, що містять 3 атоми вуглецю – це гліцерин та його похідні: молочна та піровиноградна кислоти;
тетрози – містять 4 атоми вуглецю – еритроза – проміжний продукт фотосинтезу;
пентози – містять 5 атомів вуглецю – це рибоза і дезоксирибоза;
гексози – містять 6 атомів вуглецю – це глюкоза, фруктоза та галактоза.
Моносахариди


Слайд #7
Дисахариди, - вуглеводи, які розкладаються на дві молекули моносахаридів. Легко розчиняються у воді, добре кристалізуються, солодкі на смак.
Сахароза - буряковий чи тростинний цукор, що складається із залишків глюкози та фруктози. Широко поширена у насінні, ягодах, бульбах та знаходиться в соку берези і клена.
Лактоза – молочний цукор, який у складі має глюкозу і галактозу. Є джерелом енергії для малюків ссавців.
Дисахариди


Слайд #8
Полісахариди – високомолекулярні вуглеводи, що складаються з великої кількості моносаха- ридів. У функціональному відношенні їхнє призначення є резервним та структурним.
Резервними полісахаридами є крохмаль та глікоген, а структурним – целюлоза та хітин.
Полісахариди


Слайд #9
За харчовою цінністю вуглеводи їжі поділяють на засвоювані та незасвоювані. Засвоювані вуглеводи перетравлюються і метаболізуються в організмі людини. Незасвоювані не розщеплюються ферментами, що секретуються в шлунково-кишковому тракті людини.
Харчова цінність вуглеводів


Слайд #10
Засвоювані вуглеводи:
♦ моносахариди (глюкоза, фруктоза, галактоза);
♦ дисахариди (сахароза, лактоза, мальтоза);
♦ полісахариди (крохмаль, глікоген, інулін).


Слайд #11
Незасвоювані вуглеводи:
♦ целюлозні полісахариди (целюлоза, геміцелюлоза, пектинові речовини, лігнін);
♦ нецелюлозні полісахариди (камеді, слизи, полісахариди водоростей, ксантан);


Слайд #12
Енергетична.
Енергетичні потреби головного мозку задовольняються майже винятково за рахунок глюкози. Скелетні м'язи, навпаки, при недостатньому надходженні глюкози можуть розщеплювати жирні кислоти. Полісахариди є запасними речовинами, які легко мобілізуються як джерело енергії.
Функції вуглеводів


Слайд #13
Захисна. Секрети, що виділяються різноманітними залозами багаті на вуглеводи та їхні похідні, в основному глікопротеїни. Вони оберігають стінки порожнистих органів: шлунок, кишечник, бронхи від механічних, хімічних впливів та проникнення інфекції.
Рецепторна. Зв’язуючись з інтегральними мембранними білками, вуглеводи у складі рецепторів беруть участь у розпізнаванні сигнальних молекул: гормонів, нейромедіаторів.
Функції вуглеводів


Слайд #14
Пластична або структурна. В усіх без винятку тканинах і органах наявні вуглеводи або їх похідні. Вони є основними структурними компонентами клітин, які утворюють опорні тканини (целюлоза, хітин).
Вуглеводи беруть участь у побудові кісток, клітин, ферментів
Функції вуглеводів


Слайд #15
Запасна. У клітинах організмів вуглеводи мають здатність накопичуватися у вигляді крохмалю (у рослин) і глікогену (у тварин). Відкладаючись у тканинах, вуглеводи можуть забезпечити організм енергією під час голодування, тобто використовуються у міру потреби в енергії.
Функції вуглеводів


Слайд #16
Вуглеводи - важлива складова частина харчування людини і тварин. Багато з них використовується у харчовій промисловості, текстильній, при виготовленні клеїв та лікарських препаратів.
Висновок