Презентація "Селекція тварин"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Селекція тварин"
Слайд #1
Селекція тварин
Презентацію підготували:
Гнатів Ольга


Слайд #2
Селекція – наука про виведення нових форм тварин, рослин, грибів і бактерій з цінними для людини властивостями.


Слайд #3
виведення нових або вдосконалення існуючих порід свійських тварин певного біологічного виду;
знаходження особин з унікальними якостями;
збереження потрібних якостей у наступних поколіннях.
Завдання селекції тварин
Наука про спадко-вість
Наука про мінливість


Слайд #4
Штучний добір
Гібридизація
Селекція тварин
Мето-дичний
Віддалене
схрещування
(аутбридинг)
Близько-споріднене схрещування
(інбридинг)
Сти-хійний
Масовий
Інди-відуаль-ний
Внутрішньо-видова гібридизація
Віддалена гібридизація


Слайд #5
Гібридні тварини: 1 –одногорбий верблюд (дромедар); 2 –двогорбий верблюд (бактріан); 3 - корова, гібрид першого покоління між дромедаром та бактріаном


Слайд #6
Гібридні тварини: 1 - зебу аравійський; 2 - корова червоної степової породи; 3 - корова, гібрид першого покоління між зебу і червоною степовою породою великої рогатої худоби.


Слайд #7
Гібридні тварини: 1 – дикий баран архар; 2 – вівця породи прекос; 3 – баран породи архаромерінос.


Слайд #8
Гібрид коропа й карася
Бестер – гібрид білуги й стерляді


Слайд #9
Гібрид кобили й осла – мул
Бройлер


Слайд #10
Селекція – одержання порід тварин і сортів рослин, наділених корисними для людини властивостями, підтримання порід (сортів) та їх поліпшення здійснюються шляхом штучного добору
Наукова основа селекції – генетика, методи якої – інбредні та аутбредні схрещування, гібридизація і штучно викликана поліплолідія – селекціонери використовують у своїй практичній роботі
В
И
С
Н
О
В
О
К


Слайд #11
Дякуємо за увагу!