Презентація "Значення біології в житті людини"

+7
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Значення біології в житті людини"
Слайд #1
Значення біології в житті людини
Роботу виконав Токар Володимир


Слайд #2
Не буде перебільшенням сказати, що сучасна біологія — одна з найважливіших для людства природничих наук.


Слайд #3
Це пов'язано з тим, що саме біологія є основою медицини — науки, одним із напрямків якої є розробка методів запобігання хвороб людини і зміцнення його здоров'я — це наукова база для сільського господарства і виробництва продуктів харчування, дефіцит яких на земній кулі стає все відчутнішою.


Слайд #4
За допомогою сучасних біотехнологій найближчим часом можливий перехід на біопаливо, що, на думку вчених, при необхідності допоможе подолати енергетичну кризу. І взагалі, саме біологія — ключ до гармонійного існування природи і людини, що є обов'язковою умовою не тільки сталого розвитку сучасної цивілізації, а й існування людства.


Слайд #5
Кількість видів живих істот перевищує два мільйони. Одні з них добре помітні, а інші мають настільки дрібні розміри, що побачити їх неозброєним оком неможливо.


Слайд #6
Біологія - це наука, яка вивчає життя в усіх його проявах.


Слайд #7
Людина здавна, з доісторичних часів, жила поряд із живими істотами. Ще більше ознайомилась вона з ними, коли почала культивувати рослини і одомашнювати тварин. В міру освоєння рослинного і тваринного світу розвивались і поглиблювались знання людини.


Слайд #8
Збільшення виробництва продуктів харчування і розвиток медицини - важливі, але не єдині проблеми, визначали розвиток біології як науки протягом тисячоліть. Жива природа є джерелом багатьох необхідних для людства матеріалів і продуктів. Потрібно знати їх властивості, щоб правильно використовувати, знати, де шукати їх в природі, як отримувати. Багато в чому вихідним джерелом таких знань є біологія. Але й цим не вичерпується значення біологічних наук.


Слайд #9
Людство не може існувати без живої природи.