Презентація "Діагностування вад розвитку людини"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Діагностування вад розвитку людини"
Слайд #1
ДІАГНОСТУВАННЯ ВАД РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ТА ЇХ КОРЕГУВАННЯ


Слайд #2
Вади розвитку
Вади розвитку — це природжені відхилення за межі нормальних варіантів у анатомічній будові тканин та органів людини, які здебільшого супроводжуються порушеннями їх функцій чи навіть загрожують життєздатності організму.


Слайд #3
Тератологія
Вивчення походження та патології вад складає окрему дисципліну медичної науки — тератологію (з грецьк. teratos — чудовисько, logos — поняття, вчення).


Слайд #4
Класифікація
Класифікація відповідно до анатомофізіологічного поділу організму :
вади ЦНС;
вади шкіри;
вади органів травного каналу;
вади обличчя;
вади сечовидільної системи;


Слайд #5
Класифікація
Вади за локалізацією в організмі:
зовнішні;
внутрішні;
комбіновані;


Слайд #6
Порушення
Вада розвитку
Агенезія і аплазія
Повна відсутність органа
Гіпоплазія
Недостатній розвиток маси органа, окремих його частин або всього тіла
Гіпетрофія
Надмірний розвиток органа за рахунок збільшення його об’єму або кількості клітинної маси
Гетеротопія
Наявність комплексу клітин, частин тканин або органа в інших тканинах чи органах


Слайд #7
Стеноз
Звуження діаметра каналу чи порожнини легеневої артерії, стравоходу, кишки тощо
Атрезія
Зарощення отворів чи каналів органів
Персистування
Збереження після народження проток, які зазвичай функціонують лише в ембріональний період
Атавизм
Поява в людини тканинних структур у місцях, де вони є у тварин
Ектопія та дистопія
Ненормальна локалізація органа


Слайд #8
Діагностування
Для діагностування вад розвитку використовують практично всі методи, відомі сучасній медицині. Це і класичне візуальне обстеження, і рентген, і ультразвукова діагностика, і ядерно-магнітний резонанс.


Слайд #9
Причини виникнення вад розвитку
Усі численні чинники вад розвитку можна розділити на дві групи — ендогенні й екзогенні. До групи ендогенних чинників належать мутації спадкових структур. Групу екзогенних чинників складають фізичні, хімічні та біологічні.


Слайд #10
Тип чинників
Чинники вад розвитку
Фізичні
Рентгенівське та радіоактивне опромінення, гіпоксія плоду, механічні впливи на плід
Хімічні
Етиловий спирт, антиметаболіти, цитостатики, інсектициди, оксиданти, сполуки Арсену, Хрому, наркотики, транквілізатори, гормональні препарати
Біологічні
Грип, кір, корова краснуха, токсоплазмоз, епідемічний паротит, гепатит, ревмокардит
Екзогенні чинники вад розвитку людини


Слайд #11
Крім того, до вад розвитку можуть призвести неіфекційні захворювання матері, які супроводжуються розвитком у неї гіпоксемії, зумовлюючи гіпоксію плода.


Слайд #12
Підготувалаучениця 11-Б класуСілецька Аліна
Дякую за увагу