Презентація "Пристосування живих огранізмів до життя в ґрунті"

+11
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Пристосування живих огранізмів до життя в ґрунті"
Слайд #1
Пристосування живих огранізмів до життя в ґрунті
І.Ігнатова 11-С


Слайд #2
Ґрунт (від нім. Grund — земля, основа) — самостійне природно-історичне органомінеральне тіло, що виникло у поверхневому шарі літосфери Землі в результаті тривалого впливу біотичних, абіотичних і антропогенних факторів, має специфічні генетико-морфологічні ознаки і властивості, що створюють для росту і розвитку рослин відповідні умови.


Слайд #3
Ґрунтове середовище більш щільне, ніж наземно-повітряне і водне.
Вологість ґрунту завжди вища, ніж вологість повітря, тому різноманітні організми можуть легше переживати там посушливий період. Більшість мешканців ґрунту потребує підвищеної вологості, що пов'язано із характером живлення або особливостями будови їхніх покривів.
Ґрунт – пухкий верхній шар земної поверхні.
Температура ґрунту є відносно сталою. Умови життя в ґрунті багато в чому визначаються кліматичними факторами, найважливішим серед яких є температура.


Слайд #4
Мешканці ґрунту
Багато бактерій, що живуть у грунті, у процесі своєї життєдіяльності перетворюють відмерлі частини рослин, мертві рослинні і тваринні організми в перегній. Це грунтові бактерії гниття. Перетворюючи органічні залишки в перегній, вони виконують в природі санітарну роль.
Ґрунтові бактерії
Інша група грунтових бактерій розкладає перегній. Це бактерії бродіння.


Слайд #5
Деякі грунтові бактерії здатні засвоювати азот з повітря, що знаходиться між частинками грунту. Засвоюють з повітря і накопичують азот бульбочкові бактерії, що живуть у симбіозі з корінням бобових рослин (горох, люпин, соя). Відмираючи, рослини збагачують грунт речовинами, що містять азот.


Слайд #6
В ґрунті розміщені кореневі системи, видозмінені пагони рослин.
Рослини


Слайд #7
Грунтові водорості, водорості, що мешкають на поверхні грунту або в його товщі. Відомо близько 2000 видів,вони синтезують органічні речовини, сприяють поліпшенню структури грунту.


Слайд #8
Гриби
- важливий редуцент в грунтовому харчовому ланцюгу. Вони перетворюють важкорозчеплювані органічні речовини у форми, придатні до споживання іншими організмами. Гіфи грибів фізично пов’язують частки грунту, що створюють стійкі агрегати, нормалізують інфільтрацію води і вологовміст грунту.


Слайд #9
Найпростіші:
Тварини
Амеба звичайна
Інфузорія туфелька
Джгутикові


Слайд #10
Черви:
Круглі черви
Кільчасті черви
Війчасті черви


Слайд #11
Членистоногі:
Комахи
Багатоніжки
Павукоподібні


Слайд #12
Черевоногі молюски:
Равлики


Слайд #13
Хребетні тварини:
Земноводні
Плазуни
Ссавці


Слайд #14
Тварини ґрунтів належать до різних груп за можливостями до пересування:
за допомогою скорочення м'язів тіла (дощові черви);
риючі кінцівки (вовчки, жуки, кроти);
за допомогою голови (сліпаки);
дрібні тварини пересуваються в ґрунті по вузьких шпарах (порах), заповнених водою.


Слайд #15
Серед ґрунтових мешканців широко розвинена сапрофагія —поїдання трупів
інших тварин, гниючих залишків і ін.


Слайд #16
Дякую за увагу!