Презентація "Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунів"

+21
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунів"
Слайд #1
Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунів


Слайд #2
Більша частина двигунів на Землі є тепловими дви­гунами. Саме вони дають нам дешеву електроенергію, є серцем майже всіх видів швидкісного транспорту. Сучасна людина не може обходитися без них. Але ши­роке застосування теплових двигунів впливає на стан навколишнього середовища.


Слайд #3
Під час роботи теплових двигунів найбільшому забруд­ненню піддається повітряний басейн планети. Тверді частинки пилу й сажі, що утворюються під час роботи теплових двигунів, запилюють повітря.


Слайд #4
Викиди сірчистого газу й оксидів азоту є при­чиною утворення кислотних опадів, які приводять до загибелі сільськогосподарських культур, лісів, негативно впливають на прісні водойми і їхніх мешканців. 


Слайд #5
Під час роботи теплових двигунів виділяється вуглекислий газ. Наявність цього газу в атмосфері разом з парами води приводить до парникового ефекту.


Слайд #6
У результаті температура на поверхні землі підвищується.


Слайд #7
Як паливо зараз використовуються нафтопродукти.


Слайд #8
У результаті аварій, витоків під час заправлення танкерів і перекачування нафти в берегові сховища величезна кількість нафти потрапляє в море.


Слайд #9
Навіть незначна домішка нафти до морської  води викликає загибель ікри й мальків багатьох видів риб


Слайд #10
Але головна загроза забруднення морських вод нафтою полягає в загибелі фітопланктону, що є першою ланкою харчового ланцюга мешканців моря. 


Слайд #11
Фітопланк­тон є основним виробником кисню на земній кулі, виробляючи за рахунок фотосинтезу близько 70 % усього кисню.


Слайд #12
Катастрофічні розливи нафти в море приводять до знищення безлічі морських птахів. Водоплавні птахи дзьобом змащують свої пір'я жиром, який виділяють особливою залозою. У результаті пір'я не змочуються  водою, пух під пір'ям залишається сухим. Завдяки цьому птах тримається на волі й не мерзне навіть у холодній воді. Коли ж пір'я змочує нафта, вода проникає в шар пуху, птах замерзає й тоне.


Слайд #13


Слайд #14
Шкідливі викиди, що утворюються в результаті роботи теплових двигунів, впливають на організм людини. Діоксид вуглецю діє на шкіру й слизові оболонки. Оксид вуглецю при вдиханні зв'язується з гемоглобі­ном крові, витісняючи з неї кисень, у результаті настає кисневе голодування. 


Слайд #15
Оксид вуглецю може зумовити появу хвороби серця — стенокардії.


Слайд #16
Діоксид азоту викликає сильне роздратування слизових обо­лонок очей.


Слайд #17
У разі фотохімічного смогу запалюються очі, слизові оболонки носа і горла, відзначаються симптоми ядухи, загострення легеневих і нервових захворювань.


Слайд #18
Сірчистий газ призводить до росту онкозахворювань.


Слайд #19
Шляхи зниження забруднення навколишнього середо­вища


Слайд #20
використання в автомобілях замість карбюраторних бензинових двигунів дизелів, у паливо яких не до­дають свинцю


Слайд #21
випробування автомобі­лів, у яких замість бензинових двигунів застосовують електродвигуни, що працюють на акумуляторах, або двигуни, що використовують як паливо водень


Слайд #22
На теплових електростанціях, що працюють на вугіллі і викидають велику кількість оксидів сірки в газах, слід пропускати ці гази через спеціальні пристрої — скрубери, в яких сірка зв'язується вапном, тоді концентрація оксиду сірки істотно зменшується